Jako první informoval Deník v sobotu o propouštění v Alšově jihočeské galerii, za nímž se podle zaměstanců skrývá osobní msta ředitele. V té souvislosti redakce připomněla i závažný ředitelův problém, kdy herce Jakuba Doubravu nabádal k podvodu a ten si to nahrál. Kauza vzbudila řadu reakcí, první část přinášíme dnes.

Už si pomalu začínám zvykat na to, že se v „okurkovém“ období redaktor Václav Koblenc věnuje tématu Alšovy jihočeské galerie. Vždy kriticky ve vztahu k jejímu vedení, shovívavě k některým zaměstnancům a nikdy neopomene připojit i ostře nesouhlasná slova na mou adresu. Jednou chucpe, podruhé napomenutí žlutou kartou. Na pomoc si při tom bere i více či méně respektované osobnosti kulturní obce, které, žel bohu, reagují na prvoplánové informace bez hlubší znalosti celé problematiky.
Na svůj názor má jistě pan Koblenc právo a já věřím, že stejné právo bude dopřáno i mně. Právo reagovat a právo požadovat předložení důkazů k vysloveným spekulacím. Koblencovy zmínky o údajných nahrávkách jsou natolik závažné, že by je měl okamžitě doložit. V opačném případě je lhář. Beru na vědomí, že nesouhlasí s konáním společenského večera v prostorách zámecké jízdárny, ačkoli jsem se opakovaně snažil vysvětlit, že nešlo o soukromou párty, ale o oslavu více než dvousetletého výročí jedné z nejvýznamnějších jihočeských firem světového jména. Rozumím i tomu, že jej k některým lidem z AJG pojí osobní přátelství a snaží se jim takto pomoci. Ale viděno fotbalovou optikou: rozhodčí, který připískává jedné straně, je směšný a měl by soudcovat maximálně „pralesní ligu“.
Jiří Zimola
hejtman kraje

Smělost kuchařů převyšuje všechny meze, píše se ve Švejkovi. Nejdříve se svěsí výstava Karla Zlína, aby umění nerušilo party firmy Koh-i-nor v prostorách galerie, a když se pak proti tomuto barbarskému, v kulturním světě nevídanému počinu zaměstnanci galerie ohradí, jsou inkompetentním ředitelem Lubomírem Bednářem historik umění, kurátor pan Vaněk, a mluvčí AJG paní Homolková vyhozeni na ulici. Vracíme se snad do doby Antonína Novotného? Opouštíme Evropu směrem na východ, abychom se stali jakýmsi „Čechistánem“?
Za celou historii AJG se něco takového nestalo, všichni její ředitelé ji bránili proti zvůli komunistické vrchnosti. Až do dneška, kdy se arogantní, byrokratická, nezranitelná a zřejmě neodvolatelná moc uhnízdila přímo v jejím srdci, kde již začala svou neblahou destruktivní hru. V této souvislosti je zajímavý názor pana Štangla, radního zodpovědného za kulturu (!!!), že „ve chvíli, kdy jsou expozice dokončené, není ve sbírkách tolik práce“, který se tímto výrokem naprosto zdiskvalifikoval, prokázal, že nemá o tom, o čem mluví, ani to nejmenší tušení.
Brzy můžeme očekávat, že se v Národní galerii odstraní umělecká díla, aby si tam mohla Škodovka udělat mejdan a že odborná inspekce letadel před odletem přes oceán bude vložena do rukou absolventů Školy metařství. Proslýchá se, že prezident Lukašenko v Bílé Rusi hledá někoho na post ministra kultury. Nejsem sám, kdo si myslí, ze bychom mohli několik adeptů nabídnout.
Antonín Málek
akademický malíř

Pan ředitel Bednář mi zavolal a nabídl spolupráci na Hudební léto na Hluboké do budoucna s tím, že by potřeboval, přímo říkal „pokrejt“ nějaké smlouvy zpětně. Pak se se mnou ještě jednou sešel a dal mi návrh smlouvy, kde není ani moje jméno, jen jakési nastínění a tužkou napsané ty roky. Měl jsem zpětně antedatovat smlouvy a vzít na sebe práci, kterou jsem nikdy nedělal. Díky tomu, že jsem měl nahrané, o co mě požádal, chtěl jsem ještě mít v ruce tu smlouvu. Nahrávku mám k dispozici. Moje reakce ilustruje můj dojem: kdybych to nepovažoval za nutné, mlčel bych.
Zásadní věc je už to, proč byl do funkce ředitele zvolen zrovna Lubomír Bednář a ne někdo kompetentnější a od toho se odvíjí všechno další. Při osobním jednání působí sice mile, nějakým způsobem je to určitě hodný člověk, ale co se týče odbornosti a vedení AJG jsou daleko povolanější lidé, kteří by AJG hájili a ne šli proti ní. Nejde o mstu vůči němu, ale o to, že AJG by mohla mít velký potenciál, ale díky takovým smutným kauzám včetně té neblaze proslulé s Koh-i-noor se to všechno úplně zabíjí. Nejde o to mstít se řediteli, ale dát najevo svůj názor.
Jakub Doubrava
herec

Komentář Václava Koblence
Nikdy si nezačnu zvykat na to, jak mocipáni znásilňují pravdu, ani na to, jak si oblíbili pomluvu a lež. Jímá mě ovšem údiv nad tím, jak pokrouceně vidí aféru Alšovy jihočeské galerie (AJG) její hlavní šéf, hejtman Jiří Zimola. Je proto třeba zkonfrontovat jeho domněnky a obvinění s fakty.
Především: existenci nahrávky, na níž Jakuba Doubravu ředitel AJG nabádá k podvodu, potvrdil ve vydání Deníku z 1. listopadu sám herec. Je zarážející, že tiskové oddělení hejtmana, kde pracuje i několik bývalých novinářů, není schopné jedním kliknutím do archivu Newton či do googlu výpověď Doubravy najít. I protoDeník přináší jeho rozšířenou reakci. Tolik k obvinění, že jsem lhář.
Za další: pokud hejtman fakta a citace považuje za prvoplánové informace, měl by absolvovat mediální školení. K jeho obvinění, že mě k některým lidem z AJG pojí osobní přátelství: za osobní přátele považuji ty, s nimiž chodím na pivo a kteří mi pomohou, když jsem na dně. Ani s mluvčí ani s kurátorem jsem nikdy nebyl ani na kávě. Vyjma jedné osoby z AJG si se všemi vykám, protože je mi protivné, jak je Jihočesko protykané.
Absurdní jsou hejtmanova slova o okurkové sezoně. Jako rozdavač záštit nad lecčíms by mohl vědět, že čas adventní je, vedle léta, v kultuře nejnabitější. Rád bych čtenářům přinesl rozhovor s kapelou Please The Trees nebo pozvánku na kostelní betlémy, leč aféra v AJG je natolik závažná, že má přednost. Jestli někdo prokázal, že mu schází hlubší znalost problematiky, je to hejtman. Je na úsudku čtenáře, aby si zodpověděl, kdo je směšný a kdo patří do pralesní ligy.
Na závěr pár veršů J. Nohavici: Pravda se smála, že na ni kameny házejí/ vždyť lež je to všechno a Lež taky mý šaty má/ blahoslavení s ní protokol sepsali rázem/ byla to rozmluva dost málo přívětivá…