Deska nazvaná Myšlenky obsahuje 19 Kavkových písní. Výjimkou je pouze text S lodí, jež dováží čaj a kávu, básníka Konstantina Biebla. V roli hostů album představí houslistu Libora Petřvalského, kytaristu Drahomíra Hrubého a zpěvačku Ivanu Bambasovou. Jak uvádí Kavka v textové příloze, nahrávka vznikla v improvizovaném domácím studiu v letech 2007-2009.

Obecně platí, že jednou z nejdůležitějších součástí folkového projevu je textové sdělení a jeho autentický přednes. Vážná, často filozofující a patetická Kavkova poetika na nové desce bohužel působí poměrně těžkopádně. Občasné návraty motivů navíc dodávají skladbám poněkud monotónní charakter.

Jde například o motiv létání, jedno z frekventovaných klišé současné populární hudby. Třeba když zpěvák zpívá o tom, jak „nad krajinou mojí duše proletíš“, v jiné písni o myšlence, jež „polem letí“, či o „křídlech ocelových ptáků“.

Osvěžení v tomto smyslu přináší závěrečná skladba „mládkovského“ přístřihu Kapybara s vtipnými verši typu zvíře v pěst má blány plovací.
Pokud jde o interpretaci textů, jinak příjemnému hlasovému projevu Pavla Kavky příliš neprospívá přehnaná snaha dramatizovat písně se závažnějším obsahem. Některým skladbám zpěvák svým přepjatým výrazem ubírá na přirozenosti a pravdivosti.

Hudební zpracování písní dobře koresponduje s jejich převážně melancholickou a přemýšlivou náladou. Zvláště pěkné jsou decentní kontrapunkty smyčcových nástrojů v písních Srí Lanka či Štěstí a sníh. Ne zcela přesvědčivě naopak působí hra violoncella ve skladbě S lodí, jež dováží čaj a kávu, kde svým pohybem chvílemi narušuje logický harmonický průběh.

Nové desce sluší zvláště skladby, které se vyhýbají přílišné „básnické rozervanosti“, ať už jde o nápaditou Digitální či již zmíněnou vtipnou Kapybaru.

Hodnocení: 60%


JAN BLÜML
Autor je muzikolog