Autorem obou titulů – Českobudějovicko I. – levý břeh Vltavy a Českobudějovicko II – pravý břeh Vltavy - je regionální historik Daniel Kovář.
Na stránkách uváděných knih jsou představovány jednotlivé lokality českobudějovického regionu, a to nejen z hlediska jejich současného vzhledu, ale i z pohledu historie, výskytu historických, architektonických památek či přírodních zajímavostí.

„Území Českobudějovicka uspokojivým způsobem přesně vymezit nelze, tudíž jsme pro naše účely zvolili přibližně rozsah bývalého politického okresu z roku 1850, s některými odůvodnitelnými odchylkami. Chybí zde například velká část Trhovosvinenska, kterou popisují už dříve vydané tituly této ediční řady. Publikace se také rozhodně nesnaží nahradit monografie zachycených míst, vždyť o každém z nich by se dala napsat samostatná tlustá kniha,“ říkají k novému literárnímu počinu autor Daniel Kovář a nakladatel Bohumír Němec.

Skutečností však zůstává, že takto ucelená vlastivěda Českobudějovicka je knižně zpracována vůbec poprvé. Pro velký objem zpracovaných textů byl materiál rozdělen do dvou knižních svazků podle členění na levý a pravý břeh Vltavy. Zaznamenány jsou zde i staré názvy lokalit nebo jejich někdejší německá jména, osudy zmiňovaných obcí i z hlediska administrativní příslušnosti, historie škol, místních živností, nejdůležitějších pamětihodností, ale zachyceny jsou i údaje o počtu domů, obyvatel, vzdálenosti od krajského města nebo jiné statistické údaje. Souhrn faktů a zajímavostí je doprovázen spoustou dokumentárních fotografií zachycujících popisovaná místa před řadou desetiletí.

Určitě však stojí zato si těmito knihami zalistovat, ať už budete hledat místa vám známá a blízká, anebo proto, abyste se dozvěděli něco nového o regionu, kde žijete a pracujete…