Život v českých zemích, zejména v období 16. a 17.století, ale i před rokem 1500 a po roce 1700, představuje titul Člověk českého raného novověku (Argo), pod nímž jsou podepsáni Václav Bůžek, Pavel Král a další. Kniha autorů, působících na pracovištích v Českých Budějovicích, Praze, Innsbrucku a Vídni, v širokém záběru zachycuje nejen dynamiku probíhajících společenských procesů, ale i myšlenkový svět tehdejšího člověka v dílčích etapách. Přitažlivá na této publikaci je skutečnost, že vedle typizujícího náhledu na zástupce jednotlivých struktur se autoři zaměřují i na detailnější vykreslení životních osudů zvolených postav.

Styl myšlení a hodnotových preferencí šlechty v rozmezí tří století je hlavním obsahem knihy Paměť urozenosti (Lidové noviny) opět s autorským podpisem dvojice V.Bůžek a P.Král. Badatelské úsilí několika historiků mladší a starší generace v ní uvádí rozmanité prostředky sloužící šlechtě v symbolické komunikaci společnosti, vytváření, uchovávání a samozřejmě i v předávání paměti zachycující urozenost jednotlivce, jeho rodiny a celého rodu.
Objevnou studií k teorii avantgardního umění je pak titul Vladimíra Papouška - Gravitace umění (Akropolis), který si všímá přenosu myšlenek tvůrců avantgardy do našeho prostředí, ale rozebírá i díla představitelů expresionismu, dadaismu, poetistické prózy apod.

Všechny publikace mají díky svému srozumitelnému a čtenářsky přístupnému stylu šanci zaujmout nejen fundované odborníky, ale i širší čtenářskou veřejnost se zájmem o sledovaná témata.