Všemožné druhy betlémů zaplnily jihočeská muzea. Deník přináší výběr z těch zajímavých včetně hravé expozice takřečeného Kremlajdy v Dačicích.

Jihočeské muzeum
Tradiční výstava Od adventu do Tří králů nabízí vedle betlémů loutky z divadelní sbírky. „Novinkou jsou tentokrát loutky, nikoliv proto, že by byly součástí nějakého vánočního zvykosloví. Vánoce, to byl čas klidu, rodinného sebrání, vnitřního zklidnění. Soubory loutek byly v 19. století vítaným dárkem v měšťanském či zámeckém prostředí. Později patřily k fenoménům Vánoc asi jako televize,“ řekl etnograf muzea František Krejča.

Návštěvníci si mohou prohlédnout celou řadu betlémů, od nejstarších řezeb z poloviny 19. století až po letošní přírůstky. Jsou mezi nimi dřevěné i papírové. Zaujmou unikátní polychromované figury měšťanského betlému z Budějovic v blatských krojích, či betlémy z Horních Rakous a Příbramska. Doplňují je podmalby na skle z Pohoří na Šumavě i z Bavorska, obrazy a také třeba sametový pláštík na jezulátko se zlatou výšivkou.

Muzeum středního Pootaví
Šumavské řezbářství představuje výstava ve strakonickém hradě. V kapitulní síni jsou k vidění betlémy, sochy, figurky a loutky z řezbářské dílny Karla Tittla, dále část betlému, který několik let vytváří strakonický řezbář Jiří Urbánek. „Už tradiční součástí vánoční výstavy je přes půl století starý pohyblivý betlém Františka Malého,“ řekla kurátorka Jana Šilhanová. Výstavu doplňuje 20 zdobených stromků od školáků.

Expozice přibližuje soudobé pokračovatele šumavských lidových řezbářů. Na Šumavě se odjakživa dařilo řemeslům spojeným se zpracováním dřeva. Ze dřeva se stavělo, vyráběl se z něj nábytek, nářadí i pomůcky pro domácnost. Řezbářské práce byly nejrozšířenější v 18. a 19. století. „Ale i dnes řemeslo pokračuje díky lidem, kteří znovu nachází lásku ke dřevu a jeho zpracování,“ doplnila Šilhanová.

K této tradici se hlásí Karel Tittl, který léta pobýval na Horské Kvildě a nyní žije ve Velharticích. Řadu let pracoval v lesnictví a své zálibě se začal profesionálně věnovat po roce 1990. Učil se i od řezbářů z Německa pocházejících z Horské Kvildy. Před šesti lety se podílel na obnově ztraceného sušického betlému. V poslední době se zabýval výrobou replik takzvaných umrlčích prken pro Národní muzeum v Praze.

Prácheňské muzeum
Písecké muzeum nachystalo dvě vánoční výstavy. První má název Betlémy a reliéfy a je věnována tvorbě píseckého řezbáře Vladimíra Millera. Tvorbě betlémů se věnuje pětasedmdesátiletý umělec již několik desítek let. A figurky vyřezává převážně z lipového dřeva nebo z papíru.

Na výstavě jsou dva zajímavé betlémy. Na prvním mají figurky podobu Adolfa Hejduka, Fráni Šrámka, Václava Kršky, Augusta Sedláčka a dalších osobností spjatých s městem. Druhý betlém vytvořil Miller před pěti lety pro Prácheňské muzeum a postavičky vyřezal podle muzejníků.

Na výstavě je také improvizovaná řezbářská dílna. „Každý zájemce si může vypůjčit dlátka a zkusit přetvořit kousek lipového dřeva podle vlastních představ,“ řekl Jan Kouba z muzea. Druhá výstava přináší historické vánoční a novoroční pohledy.

Muzeum Jindřichohradecka
Betlémy, sochy a řezby manželů Jiřího a Martiny Netíkových zaplnily kostel sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci. Sochař Jiří Netík zde vystavuje sedm betlémů, při jejichž tvorbě se inspiroval díly starých mistrů, a jeho manželka, výtvarnice Martina Netíková, představuje své dva autorské betlémy. Do Hradce jinak lidé při adventu míří za slavnými Krýzovymi jesličkami.

Dačické muzeum
Ze záplavy betlémů vybočuje expozice Z pohádky do pohádky v dačickém muzeu. To uspořádalo výstavu ilustrací Josefa Kremláčka, třebíčského malíře, která se nese v duchu pohádek.

„Znázorňuje sám sebe jako pohádkového dědečka, tak trochu ho i připomíná, je to moc dobrosrdečný pán,“ popsala Marie Kučerová z muzea. Barevné ilustrace a knihy doplňuje vánoční výzdoba.

5 tipů na výstavy

České Budějovice
Jihočeské muzeum

Vedle betlémů muzeum nabízí loutky z bohaté divadelní sbírky
Vstupné - 20 korun
Otevřeno - Do 6. ledna

Dačice
Městské muzeum a galerie

Pohádkové ilustrace třebíčského malíře Josefa Kremláčka
Vstupné - 15 korun
Otevřeno - Do 6. ledna

Písek
Prácheňské muzeum

Betlémy a reliéfy řezbáře Vladimíra Millera + vánoční pohledy
Vstupné - 40 korun
Otevřeno - Do 31. prosince

Strakonice
Muzeum středního Pootaví

Betlémy, figurky a loutky Karla Tittla a část betlému J. Urbánka
Vstupné - 20 korun
Otevřeno - Do 26. prosince

Tábor
Galerie U Radnice
Kostýmy a pohádkové rekvizity ze seriálu o Arabele
Vstupné - 20 korun
Otevřeno - Do 2. ledna
Zdroj: Organizátoři výstav