Ideový koncept písecké Sladovny – tedy zaměření na českou ilustraci, příp. animaci – byl od počátku velice dobrým nápadem. Ilustrací se v Česku zabývá jen pár státních institucí, propaguje se na několika knižních veletrzích a zajímavé akce pořádá (velmi často v Táboře) nakladatelství Baobab. Česká ilustrace by si však vzhledem ke své bohaté historii a velmi kvalitním počinům v současnosti zasloužila větší propagaci; k tomu má Sladovna veškeré předpoklady a tohoto záměru by se měla držet.

Otázkou je, zda Sladovna plní svůj program krátkodobých výstav, ve kterých si vytkla za cíl propagovat tvorbu ilustrátorů, jež se nachází v její stálé expozici. Nyní probíhají ve Sladovně výstavy, které (krom Lukáše Urbánka) nemají s ilustrací nic společného. Ideový koncept se tím znehodnocuje a snižuje na úroveň regionálního muzea; zároveň také odrazuje návštěvníky, kteří přijeli do města za ilustrací, nepochází z regionu a otázka dobrovolných hasičů či živnostenského školství na Písecku je jim velice vzdálená. Sladovna tak ztrácí schopnost působit jako nadregionální výstavní prostor, zabývající se ilustrací. Nový ředitel by se měl zaměřit na původní koncepci. I interaktivní výstavy pro rodiny jsou dnes velmi žádané a jejich větší intenzita by Sladovně přinesla lepší návštěvnost a ohlas.

Problém mnoha českých muzeí a galerií je otázka ředitele jako manažera nebo odborníka. Na kulturu přispívá stát jen velmi malou částí ze svého rozpočtu – oproti ostatním zemím západní Evropy je tato částka opravdu velmi tristní. Kraje a města pak musí šetřit na výdajích v kultuře. Manažer však v žádném případě nemůže rozumět vedení kulturní instituce, většinou nemá umělecké vzdělání a ani kontakty v oboru. Dosazování manažerů na posty ředitelů muzeí a galerií tedy není řešením.

Ředitel Sladovny by měl mít jasný výstavní plán, zaměřený na ilustraci a s ní spojené aktivity. Sladovna je krásným a zdařile opraveným výstavním prostorem. Pokud se bude držet původní koncepce, má velkou šanci stát se jednou z našich nejdůležitějších institucí propagujících českou ilustraci. A ta si to rozhodně zaslouží!

Markéta Odehnalová
Autorka je historička umění