„Faksimile ručně kolorovaných mědirytin prezentovaná v prostředí nádherné barokní knihovny umožňují nahlédnout do myšlenkového světa 17. a 18. st. a obdivovat způsob, jakým se dobová knižní grafika pokusila zachytit krásu stvořeného světa,“ říká historička umění Anežka Holasová.

Výstava je ve vyšebrodském klášteře k vidění denně mimo neděle od 9:30 do 16:30 hodin.

Projekt vznikl za podpory Jihočeského kraje a Státního oblastního archivu v Třeboni a kurátorkami výstavy jsou Anežka Holasová, historička umění, a Lucie Ó Súilleabháin Špalková, restaurátorka knižní vazby.