Muzeum řemesel, lapidárium, kovárna, nájemní byty a další aktivity by měly podle kastelána Pavla Slavka v budoucnu oživit první nádvoří českokrumlovského zámku. Je na něm 11 prázdných zakonzervovaných budov. Prostor tohoto původního předhradí se do konce 16. století zformoval do podoby rušného hospodářského dvora, život by se do něj mohl vrátit do deseti let.

Obnova jednoho z nejrozsáhlejších zámeckých areálů, jenž díky 20 letům v UNESCO navštíví přes 300 000 turistů ročně, v posledním čtvrt století postupovala od pátého nádvoří dolů. „K druhému nádvoří, především v exteriérech, je všechno konsolidováno, stabilizováno, zrehabilitováno, z velké části i v interiérech, i když velice skromně, ale kvalitně. Ošetřen je i mobiliář. Co je obrovský dluh, to je první nádvoří,“ řekl Pavel Slavko.

Kromě vybudování inženýrských sítí, komunikací a obnovy zelených ploch by podle kastelána stačilo na obnovu jedné budovy pět až deset milionů korun ročně a do osmi deseti let by mohlo být hotovo.

V rozsáhlé budově sýpky by podle Slavkovy vize mělo vzniknout Muzeum stavebních řemesel. Za posledních asi deset let se na zámku soustředilo na 3000 kusů dokládajících řemeslnou činnost – od nářadí přes materiály až po segmenty ukázek řemeslné dovednosti.

„Moje představa je: všechno roztřídit, urovnat a velice atraktivním způsobem představit veřejnosti, aby děd, otec i syn si tam šli najít typickou profilaci okenního rámu pro svou chalupu, aby tam jiný šel najít starý zámek ke dveřím, aby tam někdo šel a změřil si rozměry barokní cihly, prejzy, kovář aby tam našel původní materiál na kramle,“ nastínil kastelán.

Rustikální expozice

Tomu, kdo správě zámku věnuje zajímavé exponáty, ať už z kamene, ze dřeva či plechu, nabídnou památkáři speciální prohlídky areálu. Expozice by byla rustikální stejně jako loni otevřené Hradní muzeum, které za první rok existence navštívilo 49 339 turistů.

V některých domečcích na nádvoří by pak podle Pavla Slavka měly vzniknout nájemní byty. Ubytováni by tam mohli být badatelé, vědci, historikové anebo zaměstnanci zámku, kteří večer budou pomáhat s organizací slavností.

Na prvním nádvoří bývaly dílny koláře, truhláře, pokrývače i puškaře, existovaly tam dvě kovárny, solnice, ledárna, sýpka, pivovar, také nemocnice a lékárna. Nejvyššímu správci hradu sloužil objekt purkrabství, majitelům a návštěvám rozsáhlá kočárovna a trakt stájí. Ve středu nádvoří s dochovaným názvem Rejdiště byly asi výběhy pro dobytek.

Českokrumlovský zámek 
v roce 1991, před zápisem na seznam UNESCO, navštívilo 13 000 lidí, loni 320 000 turistů. Příjmy památky se zvýšily ze tří na 40 milionů korun. Aby se lidé mohli v létě dostat na prohlídku zámku, musejí se předem objednat.