Příznivci krásného sborového zpěvu budou moci navštívit její adventní koncert ve studiovém sále Českého rozhlasu České Budějovice už v neděli v 19 hodin.


V roce 1963 přivedl Jiří Linha (vzděláním středoškolský učitel hudby, který předtím jako sbormistr působil v Československém státním souboru písní a tanců) na svět svůj vokální kvintet se třemi ženskými a dvěma mužskými hlasy, a to byl již zárodek budoucích Linha Singers.


Tato formace si jenom pozvolna od svého vzniku hledala svou tvář. Zpočátku natáčela a vystupovala s Tanečním orchestrem Československého rozhlasu a doprovázela hvězdy populární hudby jako Milana Chladila, Kala Gotta, Martu Kubišovou,


Waldemara Matušku a další. Mnoho klasických nahrávek těchto zpěváků z šedesátých let zdobí hlasy Linhovců. Toto nedlouhé „popové“ období však nedalo souboru příliš prostoru a příležitostí k vlastnímu uplatnění.


Původní kvintet se rozpadl a Jiří Linha zanedlouho založil novou, rozšířenější skupinu, s daleko vyššími ambicemi. Nechal se inspirovat dobově nesmírně ceněnými francouzskými Les Swingle Singers a po jejich vzoru se snažil spojit jazzové rytmy s tématy klasické hudby.


Po úspěšných koncertech doma i v zahraničí (a třeba poskytnutí vokálů pro filmovou komedii Ženu ani květinou neuhodíš) natočila Skupina Jiřího Linhy v roce 1968 výborné debutové album pro firmu Supraphon. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let byli Linha Singers už ve svém žánru uznávaným pojmem a na svém kontě měli zájezdy do bývalého Západního Německa, Jugoslávie, Rakouska, Belgie a dalších zemí. Zároveň tento soubor přešel do divadla Rokoko a posléze do Státního divadelního studia. Jeho počet vzrostl na patnáct, přičemž polovinu představovali zpěváci a zbytek instrumentalisté. Byla to doba značné koncertní aktivity Linha Singers – vždyť jejich koncertní kalendář čítal až 130 položek za rok. Linhovci spolupracovali s komorními i symfonickými orchestry.


Příležitost ke společným akcím i v následující dekádě skýtaly nejenom nové instrumentace staré hudby a objevy její hloubky, ale taktéž původní partitury domácích soudobých skladatelů. Je zajímavé, že řadu svých desek tehdy Linha Singers vydali na Slovensku, na tamní značce Opus. Linha Singers stále existují, koncertují a natáčí desky, i když současní členové souboru – až na dvě výjimky – v době jeho zrodu nebyli ještě na světě. Tou jednou z oněch výjimek je právě sedmasedmdesátiletý Jiří Linha, duchovní otec jedné z nejlepších českých vokálních skupin druhé poloviny dvacátého století.
Adventní koncert Linha Singers v českobudějovickém studiu Českého rozhlas je předvánočním dárkem svého druhu – vstup na něj je totiž volný.