Již posedmé byly letos rozdány ceny vítězům literární soutěže Psaní pod Černou věží, kterou její vyhlašovatelé – Jihočeský klub Obce spisovatelů v součinnosti s Jihočeským krajem – tentokrát zaměřili na studenty jak středních, tak vysokých škol.

Zdá se, že stanovené téma Závislosti dávalo dostatečný prostor ke zpracování i k originálnímu pojetí, jak dokladuje 55 došlých prací z celého regionu a dokonce i mimo něj. Tradičně se nejvyšším počtem zapojených účastníků mohla pochlubit VOŠ a SPŠ automobilová a technická České Budějovice, která také za bohatou účast získala zvláštní ocenění, určené k převzetí autorem fundovaně zpracované úvahy na dané téma Tomášem Volfem. Poměrně početně se zapojila také Střední veterinární, mechanizační a zahradnická škola, rovněž v Č. Budějovicích, a Gymnázium Kaplice. Bohužel zapojení vysokoškoláků bylo opravdu minimální, autory naprosté většiny zaslaných příspěvků byli studenti škol středních.

„Úroveň prací byla podle názoru pětičlenné poroty slušná, ale nikdo zase nějak příliš zřetelně z této řady nevyčníval. O to těžší bylo vyhodnocení prvních pořadí, kde se jednotlivá místa žebříčku lišila třeba jen rozdílem půlky bodu. Proto jsme taky udělili oproti předchozím ročníkům více čestných uznání a dokonce dvě ocenění zvláštní,“ konstatovala předsedkyně soutěže Stanislava Bumbová.

Jihočeskou žabku, což je jakási zdejší obdoba literárního Oscara z dílny třebotovického keramika Jana Štarka, získala Karolína Moravcová ze SŠ obchodu, služeb a řemesel Tábor, diplom a knižní cenu za druhé místo si odnesl dálkově studující Jiří Sivok z Českých Budějovic a třetí místo patřilo Michaele Veselské ze SŠ veterinární, mechanizační a zahradnické.

Tři čestná uznání byla pak udělena Tomášovi Martínkovi z Česko-anglického gymnázia (Č.B.), Petru Válkovi (Č.B.), který zde zastupoval vysokoškoláky, a Adamovi Hudcovi z Obchodní akademie TGM v Jindřichově Hradci. Zvláštní uznání za nejúspěšnější básnický pokus patřil Kláře Pánkové z Gymnázia Kaplice.

Slavnostního předávání cen se čtením ukázek vítězných prací v podání členů klubu Obce spisovatelů a s hudebními vstupy písničkáře Josefa Jakla se na krajském úřadě zúčastnili jak zástupci města, tak kraje. „Musíme dodat, že stejně rádi bychom ocenili nejméně desítku dalších prací, ale bohužel tak velký prostor pro vítěze zase nemáme. Věříme ale, že se ti ostatní nenechají odradit a zkusí své autorské štěstí v příštím, v pořadí již osmém ročníku, který bude vyhlášen opět letos na podzim. Co nevyšlo nyní, může vyjít příště. Ale hlavní záměr, to je přitáhnout pozornost mladých lidí k literatuře a tvůrčímu psaní, byl, jak se zdá, naplněn,“ dodává Stanislava Bumbová společně s dalším členem garančního týmu Miloslavem Krále na závěr.