Tradiční akci uspořádala obec Homole. Přestože nepřálo počasí, sešlo se ve velkém stanu početné publikum. Potleskem odměnilo členy všech účinkujících kapel - Kramolínky, Skalačky, Babouků a Doubravanky. Zpestřením bylo vystoupení Pištínských baletek.

František Babouček