Po společně vydaných publikacích Když se psalo, co se smělo, Věže a věžičky ČB aneb nejen Praha je stověžatá, ČB zmizelé aneb 100 porovnání zmizelých objektů se současným stavem a Českobudějovické náměstí se tandem Binder-Schinko rozhodl podívat na zoubek stavbám, které zkracují naše cesty nebo nás dokáží spojit s druhým břehem…

Kniha nazvaná Českobudějovické zkratky aneb Encyklopedie mostů, můstků, lávek a tunelů vypráví o 145 mostech, které se nacházejí na katastrálním území města Českých Budějovic. Všeobecná část obsahuje navíc dva podélné řezy Zlatého mostu u divadla a kubistického mostu v ulici U Tří lvů. Každý most, který je popsán z hlediska své historie a parametrů, opatřil Milan Binder třemi fotografiemi (zezadu, zepředu a celkový záběr).

„Mosty jsme vybírali podle toků; například od vzniku Mlýnské stoky u Velkého jezu až k jejímu ústí do Vltavy. Samostatně jsme řadili mosty železniční včetně zajímavých kamenných mostů na zrušené železnici mezi Vrbenskými rybníky. Oba jsme nezávisle na sobě všechny mosty prošli, viděli, případně změřili. Měřil jsem ty mosty, ke kterým jsem neměl podklady. Vycházel jsem z mostních listů magistrátu města, krajského úřadu a Českých drah. Řada mostů, spíše můstků nemá správce, neměl jsem mostní listy, proto jsem mosty sám měřil, což nebylo někdy v neprůchodné vegetaci jednoduché,“ říká s úsměvem dlouholetý spolupracovník našeho Deníku Jan Schinko a dodává, že cílový počet není koncovým číslem.

Podle jeho slov ještě asi dvě nebo tři přemostění terénu existují, ale není u nich jisté, zdali už jde o most nebo jen přepažení nerovnosti.
„Když jsem na kole objížděl mosty přes Dehtářský potok, který částečně zasahuje do katastru města, zahlédl jsem mezi rybníky u Českého Vrbného kamenný klenutý mostek. Nacházel se na zrušené železniční trati na Hlubokou; později vedl po tělese trati parovod z Mydlovar.

Projel jsem celou zrušenou trať a objevil jsem několik klenutých mostů. Byly postaveny v letech 1914 až 1916. V kameni je vytesán z jedné strany český nápis SVĚT. VÁLKA 1916; z druhé německý WELT KRIEG 1916. Je to tichá, stručná a mrazivá zpráva, že když most stavěli, probíhala světová válka. Nemohli tenkrát vědět, že to je 1. světová válka a následovat bude ještě 2. světová válka,“ podotýká Jan Schinko a prozrazuje našim čtenářům jednu z objevených zajímavostí.

„Pod nádražním nástupištěm je tunel, který má dvě části, jednu z roku 1868, což je nejstarší přemostění ve městě; druhou z roku 1907. V této druhé byl při náletech v březnu roku 1945 zařízen kryt. Tunel však nejde z Lannovky na Dobrovodskou projít, protože část z roku 1868 je příliš nízká.“