Na českobudějovické radnici se koná poslední školní měsíc zajímavá akce.
"Zveme všechny na výstavu naší Mateřské školy Čéčova České Budějovice, která se koná ve výstavní síni českobudějovické radnice od 25. května až do pondělí 13. června," říká Věra Hejpetrová z MŠ Čéčova.

"Výstavu na zdejší radnici pořádá naše mateřská škola poprvé, v minulosti jsme ale opakovaně organizovali výstavu prací dětí z mateřských škol okresu České Budějovice, která souvisela s přehlídkou mateřských škol Mateřinka. Výstava naší školy nepřímo navazuje na projekt České Budějovice město sportu,který probíhal v uplynulých dvou letech. Naše škola nabízí pro své děti hodně vedlejších aktivit, mezi které patří i nabídka sportovních, tanečních, výtvarných, hudebních a dalších kroužků. Toto vše a hlavně vlastní práce dětí včetně fotografií, diplomů a pohárů chceme ukázat nejen rodičům, protože se domníváme, že je čím se pochlubit. Je totiž škoda si takovéhle věci ponechávat jenom v naší mateřské škole. Doufáme, že naše exponáty mohou oslovit nejen českobudějovickou veřejnost, a proto na naši výstavu srdečně zveme i ostatní Jihočechy," dodává Věra Hejpetrová.