Muzeum bilancuje rok 2007

„V loňském roce jsme měli standardní návštěvnost, celkem 60 tisíc návštěvníků. Do sbírek jsme přijali 11 tisíc sbírkových předmětů, a do systematické evidence bylo zapsáno 8600 předmětů. Uspořádali jsme sedm celodenních mezinárodních odborných seminářů, jejichž výsledkem byly tři sborníky přednesených referátů a publikace nazvaná Lexikon koněspřežných železnic,“ zhodnotil loňský rok ředitel muzea Pavel Šafr. K vydavatelské činnosti poznamenal ještě jeden úspěch, a to zařazení ministerstvem kultury časopisu Jihočeský sborník historický, jehož 76. ročník letos vychází, na seznam vědeckých prestižních časopisů. Odborníci a vědečtí pracovníci, kteří v něm publikují, se tak budou moci prezentovat prestižním časopisem.

Kromě největší z dosud uspořádaných výstav, kterou bude na přelomu září a října velkolepá expozice Šumava Karla Klostermanna, čeká Jihočeské muzeum poměrně náročný rok. Od července bude řešit nešťastnou záležitost současné těžce dostupné přístupnosti Muzea koněspřežky na Mánesově ulici.

Podle ředitele muzea rozšíří vnější areál a obnoví expozici samotného strážního domku, která bude věnována životu a práci správce zvaného vochtr.
Mezi dalšími akcemi připomenul například profilovou výstavu klientů Domova Petra Mačkov a ojedinělou kaligrafickou výstavu Miroslava Koupila.
Darební úředníci na Žumberku

Velmi zajímavé a dosud neprezentované historické téma z prostředí Rožmberků, kterým patřila tvrz Žumberk, zpřístupní novinka chystaná právě do jedné z bašt této tvrze.

Expozice Vzestup a pád rožmberského úředníka pojedná o poněkud odlišném způsobu služby často v neprospěch pána a představí strmou kariéru a stejně rychlý pád trojlístku úředníků po prokázání jejich finanční zpronevěry.

„Po rekonstrukci areálu jsme zjistili, že v baště C jsou přístavky, které bychom rádi pro výstavní činnost využili. Tato bašta má skutečně nádhernou interiérovou výzdobu, která pochází z počátku 17. století. Přímo v této baště měl knihovnu Theobald Hock, který byl básníkem a velmi dobrým sekretářem Petra Voka, ale byl člověkem, který defraudoval jeho majetek a dokonce se historikové zmiňují o tom, že zfalšoval rožmberskou závěť. Řekli jsme si, že je to tak zajímavá a tajuplná osobnost, že ji zařadíme. A koho jiného přiřadit než megalomana Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan, který také nepatřil mezi ukázkové úředníky. Třetí osobností je Jan Lednický, který byl popraven, protože zpronevěřil úřední peníze a obcoval se ženami tolik, že to popuzovalo jeho pána Petra Voka z Rožmberka; a ještě ho urazil tak, že ani historické prameny tuto urážku necitují. Fenomén neposlušných, darebných a marnotratných úředníků bychom rádi veřejnosti poprvé prezentovali veřejnosti v autentickém prostředí,“ uvedla garantka výstavy Helena Stejskalová.

Dodala, že každá z osobností bude představena ve figurální scéně, součástí výstavy bude historický materiál i trojrozměrné exponáty. Zahájena by měla být 6. června muzejní nocí na Žumberku.