Ještě do konce tohoto školního roku trvají oslavy kulatého jubilea, kterým Základní umělecká škola na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích završila 20 let své existence. Svůj přerod z detašovaného pracoviště Lidové školy umění na samostatný subjekt, k němuž podstatně přispěl tehdejší zástupce ředitele tohoto odloučeného zařízení Pavel Malhocký, datuje na začátek školního roku 1990-91. V současnosti pak lze už tuto ZUŠ označit za největší v kraji jak v počtu žáků, jichž je okolo devíti stovek, tak v obsazení pedagogického sboru.

Plně zastoupeny jsou zde všechny tři vyučované obory – hudební, literárně-dramatický a výtvarný, chybí jedině taneční. V nejzastoupenějším hudebním oboru pak mají zájemci o výuku na výběr v oddělení akordeonovém, klavírním, klávesovém, smyčcovém, kytarovém, dechových nástrojů, bicích, dokonce se mohou učit i na harfu, anebo se věnovat výhradně zpěvu.

Velkou chloubou školy jsou však orchestry, které úspěšně vystupují i pro veřejnost, což je vlastně základní smysl jejich činnosti. V této souvislosti je řeč o swingovém Velikém ZUŠ Bandu pod vedením Jiřího Klimeše, dechovém orchestru Armonia s dirigentem Miroslavem Valentou, který spolupracuje nejen se sólovými zpěváky, ale i mažoretkami, či o smyčcovém orchestru, jehož činnost po kratším útlumu obnovil Luděk Volek, anebo o orchestru kytarovém, založeném před šesti roky Pavlem Steffalem. Za příjemnou zajímavost lze ovšem označit i čtyři profesionálně natočená CD s hudebními ukázkami souborů i sólistů.

„Pokud bychom měli mluvit o úspěších, považuji za prioritní systematickou výchovu, jejíž kvalitu dokumentuje řada ocenění z celostátních i mezinárodních soutěží, odkud si naši žáci odváželi vždy některé z prvních míst. Řada našich absolventů pravidelně odchází na konzervatoře a jiné umělecké školy, prosazují se v divadelních i výtvarných kruzích. Důležité ale je, aby si všichni od nás odnášeli především vztah k umění, k umění pro radost a potěchu duše,“ říká ředitel Pavel Steffal.

Spokojenost je i s renovovanými interiéry klášterní budovy, v níž ZUŠ sídlí, moderním zařízením i s pravidelně doplňovaným nástrojovým vybavením. „V září vstoupíme jako škola do dalšího roku v tomto jedinečném a po všech stránkách vyhovujícím prostředí, navíc příznivě uloženém téměř v centru města. A naším velkým a trvalým přáním je, aby nám biskupství, které je majitelem klášterní budovy, zachovalo přízeň i nadále a my mohli pokračovat ve výuce právě zde,“ dodává Steffal. Oslavy završí 20. května závěrečný absolventský koncert v síni Otakara Jeremiáše.