Po deseti letech má nového šéfa. Muzeum fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci bude řídit Eva Florová (51), která zde dosud pracovala jako manažerka. Zvítězila ve výběrovém řízení, do něhož se přihlásilo sedm zájemců. Správní rada muzea rozhodla v úterý, Evu Florovou jmenovala do funkce s platností od 4. února. Nahradila tak Miloslava Paulíka, který skončil 31. prosince.

Do konkursu na ředitelské místo, kam se mj. hlásili novináři Libor Soukup či Miroslava Kolářová, šla Eva Florová s koncepcí rozvoje na pět let. A podle starosty města Stanislava Mrvky prokázala nejkomplexnější znalosti toho, jak instituce funguje.

Zřizovatelem muzea je město Jindřichův Hradec, letos ho dotuje sumou pět milionů korun. „Musíme stabilizovat financování a zahájit agresivnější styl propagace, aby se zvýšil počet návštěvníků. Náš cíl je, aby se každý rok dotace snižovala a zvyšoval se podíl samofinancování. Pomocí grantů, a jak bude končit udržitelnost v jednotlivých částech objektu, tak do nich musí vstupovat formy podnikání jako pronájmy, organizace akcí, za které můžeme brát finanční prostředky, což nám teď ve větší části muzea ještě není umožněno,“ řekl starosta.

Starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka.S Evou Florovou, která s muzeem spolupracovala od roku 2005 a jako manažerka se pak podílela na česko – rakouském projektu Stories, nepřichází revoluce. Chce navázat na dosavadní směřování a více rozvíjet různé aktivity. „Je to poměrně velká zodpovědnost, ale dá se říct, že se těším,“ říká Eva Florová.

Jako jeden ze svých základních cílů jmenuje větší otevřenost muzea pro veřejnost. Má také plán, jak získat peníze z jiných zdrojů. Příkladem je zakázka pro Český olympijský výbor, digitalizace dokumentů, která muzeu přinese statisíce korun.

„Bez dotace města se neobejdeme. Budeme se snažit získat zejména krajské granty a pokoušet se o dotace z ministerstva kultury. Počítáme 
s pronájmy, při nich chceme oslovit i Rakousko, a předpokládame, že porostou příjmy 
z činnosti našeho digitalizačního pracoviště,“ popsala Eva Florová.

Miloslav Paulík končí 31. prosince 2014 jako ředitel Muzea fotografie v Jindřichově Hradci.Její předchůdce Miloslav Paulík, který řídil muzeum deset let, jí na dálku gratuluje ke zvolení. Ale dodává, že jí pozici nezávidí. „Myslím si, že správní rada vybrala dobře, ale Eva Florová má před sebou mnoho práce, musí si najít partnery, kteří jí budou pomáhat. Já jsem si užil velice krásných deset let, vážím si toho, ale záleží na městě, jestli bude muzeum kultivovat, jestli si uvědomí, jak je důležité,“ zhodnotil Miloslav Paulík.

Nová šéfka zdůrazňuje, že hodlá zachovat dosavadní kvalitu programů. Bude také rozšiřovat sbírkový fond – 
v něm je nyní asi 7500 fotografií v papírové podobě – což si přeje i starosta. Má plán sbírkotvorné činnosti a hledá nové prostory pro depozitáře. „Chceme zapsat kolekci sto fotografií, která vznikla při projektu Stories, do centrální evidence sbírek na ministerstvu kultury,“ řekla Eva Florová.

Dále posílí výchovné 
a vzdělávací aktivity, počítá 
s kroužky pro děti i s kurzy pro dospělé, rozšíří spolupráci se školami, například s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Novinkami budou soutěž na téma Jindřichův Hradec ve fotografii určená místním i turistům, poradenská činnost pro fotografy či fotofestivaly.

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci.

„Muzeum by mělo nabízet větší odborné aktivity a rozšiřovat aktivity společenské, které by zapadaly do oblasti cestovního ruchu,“ dodal Stanislav Mrvka. On i nová ředitelka chtějí s muzeem proniknout i do zahraničí, jako se zajímavým turistickým cílem.

Sezona 2015 je rámcově připravená. Začne 18. dubna expozicí Karel Čapek ve fotografii, další bude mít název Tatranky a přiblíží práci tří slovenských fotografů. Hlavními výstavami roku budou Jihočeské hrady a zámky objektivem 19. století, kterou jako kurátor připravuje historik fotografie Pavel Scheufler, a retrospektiva díla Daniela Reynka, z níž by nová ředitelka ráda vytvořila kolekci putovní.

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci.Na konci června zpřístupní muzeum druhou část expozice Moc médií s názvem Krajina 
a nezvukový film. Vzniká společně s Národním technickým muzeem v Praze, které zapůjčí většinu exponátů.

„Již na konci minulého roku byla podepsána nová smlouva o spolupráci mezi naším muzeem, Národním technickým muzeem a městem Jindřichův Hradec. Jedním z cílů je i koordinace akviziční činnosti obou muzeí," doplnila Eva Florová.

Eva Florová
Narodila se 5. června 1963 v Jindřichově Hradci. Vystudovala německou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Studovala také ve Škole muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií ČR. Učila jazyky, věnovala se česko–rakouské spolupráci, jako manažerka pracovala v Rakousku: pro filmový projekt Život na hranicích, pro Dolnorakouskou zemskou výstavu a pro různé firmy. S muzeem fotografie spolupracuje od roku 2005, od roku 2009 na plný úvazek, naposledy jako projektová a PR manažerka. Žije v Lásenici.

Eva Florová (51), nová ředitelka, která bude řídit Muzeum fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci.Muzeum fotografie a MOMVzniklo v Jindřichově Hradci pod názvem Národní muzeum fotografie (NMF) v roce 2002. Sídlí 
v budově bývalé jezuitské koleje. Náklady na vznik dosáhly několika set milionů korun. Zřizuje ho město, letos na provoz muzea poslalo pět milionů. Výstavní plocha zabírá asi 1500 metrů čtverečních.

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií vlastní asi 7500 fotografií v papírové podobě, sbírá i fotografickou a filmovou techniku. Předloni muzeum přišlo o Zlatý fond, sbírku 220 snímků – fotografové, kteří stáli u zrodu NMF, se nedohodli 
s městem na další spolupráci. 
K výstavám, jež měly nadregionální přesah, patří Ostře sledovaný Hrabal nebo Via Lucis, zobrazující českou společnost 1989 – 2009.