Letošní ročník byl trochu atypický. Zatímco v minulých letech provázela davy lidí po městě Martina Sudová, vedoucí zdejšího muzea, letošní první vycházky se ujal Jan Ivanega, ředitel Městského centra kultury a vzdělávání v Týně nad Vltavou, pod které muzeum společně s kulturním domem Sokolovna, galerií a knihovnou patří. Pro návštěvníky to však nebylo jediné překvapení. V muzeu na ně čekal „živý“ rytíř Čabelický a tetičky baráčnice v selské světnici.

Trasa letošní Muzejní noci nás nejprve zavedla ke zdejší „bývalé“ spořitelně, kde byl při bourání Švantlovského domu v roce 1936 objeven poklad. Jednalo se více jak pět set kusů mincí, převážně grošů.

Na druhé zastávce, kousek od původní budovy kasáren, čekali vojáci. Budova byla postavena již v roce 1832, ale sloužila ke svému účelu pouze dva roky, posléze dům koupilo město a na místě kasáren vznikl nový dvoupatrový dům. V současnosti zde sídlí Policie ČR.

Smutný pohled se naskytl na čtveřici zubožených lidí na třetím stanovišti vycházky. V dávné minulosti zde býval chudobinec. Vznikl zde díky mecenáši Vojtěchu Lannovi, který daroval dům a obec zde vyživovala své nemajetné občany.

V roce 1763 udělila Marie Terezie Mathiasovi – Matěji Salabovi titul prvního dvorního lékárníka v Království českém. Marie Kateřina Salabová, Matějova sestra, cisterciácká řeholnice v Marienthalu pak založila fundaci za nešťastné oběti exploze střelného prachu ve Velkém Depotu roku 1753.

Jakob Bondy, nájemce zdejší vinopalny, provozoval společně s manželkou Karolinou také octárnu. Živnost pak po otci převzal Alois Bondy, který má doposud jeden z největších náhrobků na židovském hřbitově v Neznašově. Aloisův syn Viktor vedl koloniál na náměstí.

Sokolská jednota měla ve městě dlouholetou tradici, i když oproti okolním městům byla založena poměrně pozdě – devětadvacet let po vzniku organizace. Vyvrcholením sokolských aktivit v Týně byla stavba nové samostatné budovy sokolovny.

Švec Pobera čekal - naříkal na předposlední zastávce před, dnes už neexistujícím, domem U Kaštanu. Jeho dům na spadnutí se totiž obec rozhodla zbourat, aby nehyzdil okolí kostela.

V roce 1970 bylo v domě U Slabých na vltavotýnském náměstí nalezeno přes třistašedesát kusů stříbrných mincí uložených v hliněném hrnku. Poklad byl zřejmě zakopán na počátku třicetileté války.

Jako třešničku na dortu si návštěvníci letošní Muzejní noci vychutnali varhanní koncert v kostele sv. Jakuba v podání Mgr. Martiny Pechové ze Soběslavi.

Miroslav Bžoch