Volyně - Modrotisk, kresby květin nebo dělovou kouli z Helfeburku. To vše najde návštěvník volyňské tvrze, když si projde nové expozice, které připravilo městské muzeum.

Barvířství a modrotisk (do září 2012)

Na 300 exponátů nabízí výstava Barvířství a modrotisk v Pošumaví. Lidé nahlédnou do historie vybraných barvířských dílen v regionu, seznámí se s barvením a potiskováním látek i s postupy této zvláštní techniky, pomocí které se zdobil textil, jak zmínil ředitel muzea Karel Skalický. Na Strakonicku má barvířství a modrotisk velkou tradici, jeho historie sahá až do středověku.

Tvrz Helfenburk jako cíl (do 31. prosince 2011)

Dělovou kouli, kachle a střepy, které si odnesli návštěvníci z hradu Helfenburk, ale také dobové fotografie nebo kresby. A také zajímavé příběhy, které se k hradu vážou. Třeba o lesním muži, smilném poustevníkovi, dezertérech a pašerácích koní, kteří se na hradě a v okolních lesích ukrývali. To vše lze od této expozice čekat. K hradu se váže řada legend, ta o poustevníkovi má reálné základy. Žil na hradě zhruba v letech 1820 až 1830 a obluzoval dívky v okolí. Když jedna otěhotněla, sedláci na něj uspořádali zátah a byl uvězněn v píseckém vězení. Muzeu se o honu na chlípného poustevníka podařilo najít doklad z archivu velkostatku ve Vlachově Březí.

Julie Režná – Doma v krajině (Do 12. listopadu 2011)

Výstava kreseb a akvarelů Julie Režné je zároveň debutem a retrospektivou 75leté umělkyně ze Strakonic. Na svých obrazech zachytila rázovité statky, lidové zvyky a obyčeje, ale také krajinu, živočichy i rostliny. Celý život žila ve stínu svého manžela, slavného dudáka a ilustrovala jeho knihy, stejně jako atlasy svého bratra.

(čtk, vkc)