Ten stejně jako předchozí dva ročníky pořádal místní farář Tomas van Zavrel.