Milovníci památek mají zase o důvod k radosti navíc. Kostel sv. Jana Křtitele v Žumberku  u Trhových Svinů po pěti stoletích přišel o své tajemství. Restaurátoři zde před několika dny našli v interiéru unikátní pozdně gotické nástěnné malby.  
Průzkum akademického  malíře a restaurátora Antonína Hamsíka s Pavlem Hálou   přinesl neočekávané a velmi hodnotné nálezy pozdně středověkých a manýristických maleb v interiéru kostela.

Nad vítězným obloukem odhalili např. německý pamětní nápis o vedoucím kameníkovi a roku dokončení přestavby kostela: „maister hans zu Schweincz [15]XIII°“ doprovázený znakovým štítkem s mistrovskou značkou.
„Tak obsáhlý a kompletně zachovaný pamětní nápis ve středověkém kostele nemá na jihu Čech obdoby,“ zdůrazňuje  Roman Lavička z umělecko-historického oddělení Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Nález přesně datuje dokončení kostela v Žumberku a umožňuje jeho lepší poznání v kontextu tehdejší architektonické tvorby. Odhaluje existenci dosud neznámého kameníka Jana z Trhových Svinů (= maister hans zu Schweincz).  Potvrzuje i běžnou středověkou praxi, kdy stavbu vedl nejvýznamnější kamenický a zednický mistr, tzv. polír (parléř), pod jehož vedením pracovala skupina tesařů, zedníků a kameníků, kteří zanechali v interiéru odlišné kamenické značky. Na klenbách žumberského čtyřlodí sondy částečně odhalily celkem 26 erbovních štítků, které byly pořízeny roku 1513 současně s dokončením interiéru kostela. Čtyřikrát je tu např. erb Rožmberků s červenou pětilistou růží, dvakrát se objevuje štítek s párem zkřížených klíčů.

„Před kompletním odhalením a restaurováním je těžké odhadnout význam této znakové galerie,“ pokračuje Roman Lavička. Možná  jde o soubor šlechtických erbů nebo o jejich kombinaci s cechovními znaky, ukazující na osoby a rody, které se počátkem 16. století významně podílely na financování přestavby kostela v Žumberku.
Znaková galerie  je v rámci jižních Čech ojedinělá a nemá žádné srovnání.
Restaurátoři také objevili malovaný německý text doprovázený erbem Theobalda Höcka (*1573 – † asi 1625), který vlastnil tvrz v Žumberku mezi lety 1610-1617, což je doba, kdy vznikla malba v interiéru kostela.  

Kdo byl…
Theobald Höck (*1573 – † asi 1625) se narodil v Dolní Falci. Od roku 1600 byl německým sekretářem na dvoře Petra Voka z Rožmberka († 1611), kde vyřizoval vladařovu německou korespondenci a s Václavem Březanem se staral o doplňování knih. Poslední rožmberský vladař mu v roce 1610 věnoval tvrze v Žumberku a Chvalkově. V roce 1617 obdržel  předvolání do české dvorské kanceláře, neboť byl obviněn z padělání listin o šlechtickém původu svého rodu. Rozhodnutím soudu mu byla zabavena tvrz Žumberk.