Národní myslivecké slavnosti, jež se zde v sobotu 23. června konaly, představovaly zajímavou nabídku nejen pro zasvěcené, ale i pro laiky s jejich ratolestmi.


Slavnost, kterou pořádaly Národní zemědělské muzeum Praha, Českomoravská myslivecká jednota, město Hluboká nad Vltavou ve spolupráci s Lesy Hluboká nad Vltavou, časopisem Myslivost a Lesy ČR, proběhla v rámci oslav 100. výročí povýšení Hluboké nad Vltavou na město. Začala již v pátek večerním troubením u kostela v Hluboké a pokračovala sobotní svatohubertskou mší v tomtéž kostele. Po slavnostním průvodu z centra městečka na Ohradu následoval bohatý program před loveckým zámkem a na jeho nádvoří. Jeho vrcholem byla odpolední národní soutěž ve vábení jelenů, v níž se 18 jelenářů utkalo nejen o ceny, k nimž mj. patřily hodinky, dalekohledy, kulovnice, teleskopická hůl nebo lovecké nože, ale také o kvalifikaci na mistrovství Evropy ve vábení jelenů. Soutěžící měli za úkol napodobit pomocí mušle tritonky, volského rohu či umělé vábnice hlasy hledajícího jelena, jelena stojícího u laně, jelení ryk a mrmlání po říji.


Divácky přitažlivé byly také formanské jízdy, kvalifikace chladnokrevných koní, přehlídka loveckých psů, možnost prohlídky loveckého zámku, tesání rybniční roury a řada dalších.