Na koncert bohužel nemohl dorazit host večera, hobojista Vilém Veverka, proto bylo nutné program upravit a pozměnit. Neméně důležitým hudebním tělesem byla PKF - Prague Philharmonia.

Program nabídl: J. S. Bach: Partita č. 2 d moll pro sólové housle BWV 1004, Braniborský koncert č. 3 G dur BWV 1048. Po přestávce koncert a moll pro housle, smyčce a basso continuo BWV 1041, koncert E dur pro housle, smyčce a basso continuo BWV 1042.

Téměř přesně 270 let od úmrtí hudebního génia Johanna Sebastiana Bacha (zemřel 28. července 1750) přednesl houslový virtuóz Pavel Šporcl program ke skladatelově poctě. Díky svému umění, výrazné osobnosti i nekonvenčnímu vystupování slaví úspěchy u posluchačů všech generací. Ve své dosavadní kariéře spolupracoval s mnoha významnými orchestry, koncertuje po celém světě, na pódiích proslulých koncertních síní. Vedle stěžejního repertoáru klasické hudby představuje i jiné hudební žánry.