Karel Cudlín, Jindřich Štreit, Bohdan Holomíček. Nebo Jovan Dezort, Radek Orel a Jitka Unverdorbenová. Legendy české fotografie, ale i amatéři přispěli do kolekce Via lucis – Cesta světla, kterou otevřelo jindřichohradecké Národní muzeum fotografie. Asi 300 záběrů zachycuje proměny České republiky od roku 1989 a vypovídá mnohé o naší identitě.

Expozice je co do šíře témat opravdu rozsáhlá, a tak vedle sebe figurují modelka korzující mezi vlakovými pražci, mariášníci, krajané z Banátu, nahá žena koupající psa, sledge hokejisté, kardinál Vlk i horník z dolu Stonava.

„Jsou tam asi tři roviny. Jednak, že dochází k devastaci přírody. Druhá věc je, že se zlepšil vztah k církvím a třetí ta, že mladé rok 1989 vůbec nevzrušuje, zajímají je computery, krása a další požitky. Pro ně není stěžejní otázka budoucnosti, spíš se soustřeďují na sebe. Je to dokument o době, kterou jsme prožili,“ řekl ředitel muzea Miloslav Paulík.

Své fotoreflexe našich dnů představuje téměř 80 autorů. Kromě profesionálů, jejichž díla vybral kurátor, také amatéři. Do soutěžní části poslali fotografové přes 3000 snímků.

„Via lucis přibližuje díla autorů, kteří se prostřednictvím aparátu, ale často velmi různorodě, vyjadřovali k politickým, sociálním a společenským fenoménům posledních 20 let. Pozornost při zpracování tématu jsme neostřili na samotné 'události'. Zajímala nás spíše jejich interpretace a zobecnění, tedy zda a jak se jednotlivé události promítly do našich životů,“ popsal kurátor Tomáš Pospěch.

Cesta světla přináší čtyři úhly pohledu: reportéra, dokumentaristy, laického fotografa i konceptuálně pracujícího 'umělce s fotoaparátem'. Zrodila se tak vzájemně se doplňující výpověď o době, ve které jsme žili. „Pojmenování Via Lucis, tedy cesta světla, přirozeně odkazuje i k cestě fotografie, kterou ušla v posledních 20 letech,“ doplnil Pospěch.

Jedním z cílů výstavy bylo také sestavit kolekci, která obohatí sbírky muzea. To kromě zmíněných 300 snímků přibližuje další ještě na televizních obrazovkách. A které vnitřně zasáhly ředitele? „Mě oslovili mladí, kteří se dívají na realitu s určitým nadhledem, a jedna velmi hezká série, Hanoj, záběry lidí, kteří se sem přistěhovali z Vietnamu, budují tu své obchůdky a navazují vztahy. Ta byla moc pěkná,“ upozornil Paulík.

KDE
Jindřichův Hradec
Národní muzem fotografie
OD KOLIKA
Denně kromě pondělí
12 – 17h
ZA KOLIK
Plné vstupné 60 Kč
Snížené 30 Kč
Rodinné 100 Kč
Děti do 6 let, invalidé
Zdarma
DOKDY
Trvá do 20. června 2010

Více na http://www.nmf.cz/