Brutální zásah policie v hostinci Na Americe, který odnesly stovky lidí, tvoří jednu z kapitol knihy Byl to jenom Rock'n'roll? Hudební alternativu v komunistickém Československu z let 1956 – 1989 v ní obsáhl historik Miroslav Vaněk, který publikaci pokřtil v Jihočeském muzeu.

Autor si všímá, jak rock ovlivnil tři generace a seznamuje čtenáře se snahami režimu o likvidaci 'buržoazní a úpadkové' hudby, která měla podle komunistů nebezpečný potenciál 'ideologické diverze'.

„Otazník v názvu by měl signalizovat, jestli rock'n'roll pomohl ke změně režimu. Docházím k tomu, že hudba ho nepoložila, ale pomohla spoustě lidí přežívat. Je to sociologická sonda do toho, jak se tady žilo, jak kapely trpěly, nemohly vystupovat a měly různé zákazy,“ popsal Vaněk.

Dotýká se rovněž článku z března 1983 Nová vlna se starým obsahem, jenž spustil vlnu perzekucí punkových a novovlnných skupin. Právě reakci krajského výboru KSČ v Budějovicích věnuje Vaněk, kromě zmíněného zásahu na Rudolfově, z jihočeských událostí největší pozornost.
„Zdejší vrchní činitelé byli ještě daleko brutálnější a papežštější než ti pražští. Nařizovali daleko širší přehrávky kapel než jinde. Báli se mladé generace, protože ji neuměli kontrolovat,“ vysvětlil.

Každá kapela musela tehdy projít přehrávkami, které měly tři části: hudební ukázku, test ze znalosti not a politický pohovor. Právě na něm většina pohořela. „Bylo to síto. Okresní komise některé kapely pustily, ale krajský výbor to zase vrátil zpátky,“ řekl historik.

45 rozhovorů

Kniha, jež stojí 500 korun, přináší kromě analýzy i 45 rozhovorů. Vaněk se dotkl také hudební kritiky. Odborníky tenkrát suplovali novináři Jiří Černý, Petr Dorůžka, Vojtěch Lindaur nebo Jan Rejžek.

„Každý režim by měl rád společnost pod kontrolou. Dnes je to Czechtek, potíže s radiem Wave nebo nepochopení bigbítu, jak předvedl bývalý ministr kultury Vítězslav Jandák,“ upozornil Vaněk.