Po loňském experimentu bez námětového zadání se organizátoři znovu uchýlili k určení tématu, které letos zní poměrně lakonicky: Na silnici. Termín pro odevzdání soutěžních prací byl posunut až na konec února 2008. Tři nejlepší práce budou odměněny věcnými cenami a vítěz si navíc odnese symbolickou keramickou cenu nazvanou Jihočeská žabka. Výsledky s předáním cen budou slavnostně vyhlášeny na jaře příštího roku.


„Abychom předešli určitým nesrovnalostem, zakotvili jsme do podmínek i to, že každý soutěžící se může zapojit pouze jedním příspěvkem zaslaným v pěti kopiích s maximálním rozsahem tří rukopisných stran, ale zaslané práce by neměly být přihlášeny do jiných soutěží, ani dosud publikovány,“ dodává k novému ročníku garantka celé akce Stanislava Bumbová.


A ještě na závěr, kam práce posílat: Jihočeský kraj – Krajský úřad, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.