Vážený pane hejtmane, vážený pane radní pro kulturu, vážená paní předsedkyně kulturní komise.

Se znepokojením jsme se dozvěděli, že ředitel Alšovy jihočeské galerie (AJG) ing. Lubomír Bednář provedl reorganizaci a zrušil mj. pracovní pozice tiskové mluvčí a kurátora sbírky starého umění.

Jako profesní organizace historiků umění, jejímž posláním je hájit zájmy celého oboru, musíme proti tomu důrazně protestovat. Sbírka starého umění AJG, jak je vám jistě dobře známo, je unikátní regionální sbírkou. Je to po Národní galerii v Praze druhá nejvýznamnější a nejrozsáhlejší kolekce gotického umění, u jejíchž základů stály takové osobnosti českých dějin umění, jakými byli František Matouš, Vladimír Denkstein, Jiří Kropáček, a jakou je vážený doyen oboru dějin umění Jaromír Homolka. Jakkoli je nutné soustavně dbát o úsporné vynakládání veřejných finančních prostředků, je zrušení pozice kurátora takovéto sbírky bezprecedentním činem celostátního dosahu a dokládá, že L. Bednář nevykonává svou funkci ředitele dobře.

V rámci reorganizace byl propuštěn rovněž kurátor Martin Vaněk. Ten zastával své místo s plným nasazením, pečoval o odborné restaurování exponátů, věnoval se úspěšně zprostředkování umění veřejnosti, jednal o mezinárodní spolupráci se Slovenskou národní galerií v Bratislavě, zvyšoval si kvalifikaci postgraduálním studiem a především měl již připraven velmi dobře koncipovaný projekt sepsání a publikace vědeckého katalogu sbírky jihočeské gotiky, která je po řadu desetiletí desideratem celého oboru a bude mít i mezinárodní dosah.

Nyní však má být sbírka svěřena jako vedlejší pracovníkovi, který nevystudoval dějiny umění a v oboru se vědecky nijak neprofiluje. Právě historikové umění jsou svým studiem připraveni k tomu, aby komplikovanou a náročnou správu sbírkových fondů nevyčíslitelné ceny prováděli kvalitně a poučeně, stejně jako jejich zprostředkování veřejnosti. Jestliže zazněla argumentace, že po otevření stálé expozice gotiky před třemi roky a sbírky nizozemského umění před rokem není již se sbírkou údajně mnoho práce, svědčí to pouze o alarmující nekompetentnosti toho, kdo takto uvažuje.

Pokud by tyto odborně neobhajitelné a manažersky nevhodné kroky ředitele AJG nebyly napraveny, museli bychom bohužel konstatovat, že dochází v plném smyslu k hazardování se zásadními hodnotami českého kulturního dědictví. Jihočeský kraj by se tak připojil k některým regionálním politickým reprezentacím, které v posledních letech prokazují, že je zřejmě nad jejich síly kvalitně spravovat obrovské hodnoty kulturního dědictví, uložené v muzeích a galeriích, které jim byly svěřeny.

Obracíme se proto zároveň tímto dopisem nejen na veřejnost, ale také na ministerstvo kultury, jež je garantem státní kulturní politiky. Ta zavazuje každý státní i veřejný subjekt k řádné péči o kulturní hodnoty včetně těch, které podporují národní a regionální identitu.

Právě v době, kdy je nutno posilovat efektivitu a úspornost na všech úrovních, stoupá velkou měrou význam zodpovědné péče o tyto nemateriální hodnoty. Věříme, že politická reprezentace kraje, která má zájem na jeho všestranném rozvoji, nebude podporovat unáhlená a odborně nepodložená rozhodnutí. Žádáme vás, abyste z pozice zřizovatele podnikli všechny kroky, které by zamezily neblahým důsledkům zmíněné reorganizace.

Prof. dr. Milena Bartlová, předsedkyně Uměleckohistorické společnosti

Kauza AJG
Základem aféry je prosincové propuštění čtyř lidí včetně kurátora starých sbírek a mluvčí. Podle nich i odborníků se jim tak ředitel AJG Lubomír Bednář pomstil za to, že v květnu protestovali proti skandálnímu svěšení výstavy Karla Zlína v jízdárně na Hluboké, aby tam mohla oslavit výročí firma Koh–i–noor. Když napsali dopis hejtmanovi Jiřímu Zimolovi, který svěšení nařídil, ten je osočil, že jsou líní.

V prosinci pak Bednář zmíněné lidi propustil s odůvodněním, že musí ušetřit 1,2 milionu. To vyvolalo vlnu protestů. Po nich vedení kraje zadalo v galerii audit. Scenárista a člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Martin Bezouška má předložit výsledky do tří měsíců.