Společné jednání ředitelů základních uměleckých škol nejen z jihočeského, ale také ze západočeského kraje se stalo již každoroční tradicí a účastní se jej obvykle zástupci škol jak krajských a obecních z obou regionů, tak soukromých, ale i příslušné krajské referentky pro tento vzdělávací školní obor.

V průběhu dvou dnů měli účastníci možnost se blíže seznámit s aktuálními poznatky a vyzkoušenými podmínkami realizace Rámcově vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání na pilotních školách a rovněž s výsledky předchozího aktivního jednání Asociace základních uměleckých škol.

„Za velice přínosnou a všeobecně využitelnou považuji i další část programu, jíž byl zařazený kurz na současné velice aktuální téma Stres, jeho příčiny a následky a relaxační techniky. A své ovoce nesporně přinesla i živá diskuse a jednání s jihočeskou krajskou radní pro školství Janou Krejsovou, která mimo jiné přítomným nastínila, jak si do budoucna představuje rozvoj základního uměleckého školství v kraji,“ uvedl svůj dojem z květnového setkání ředitel českobudějovické Základní umělecké školy Piaristická Pavel Steffal. Kromě jiného konstatoval, že podobné akce rozhodně nejsou formálními záležitostmi, ale cenným zdrojem informací a rad pro další práci ZUŠ.