Osvícené autority říkají, že měřit by se mělo všem stejně. S jedinou výjimkou – kultura už ze svého principu potřebuje podporu zvenčí, aby mohla plnit svou funkci oblažovací i vzdělávací v co nejvyšší míře. Písecká Sladovna potřebuje víc peněz, pokud má smysluplně plnit tyto cíle (asi i v Písku by se našlo víc peněz, pohled na kulturní politiku je ale třeba změnit odshora). Zrušení míst hned deseti kustodů je samozřejmě z lidského hlediska sporné, z profesního ovšem pouhou reakcí na tragický stav, v němž se Sladovna nachází. Jeho kořeny je nutno hledat už v počátku projektu, který je předimenzovaný a zcela nedomyšlený z hlediska ideového i technického. To se se Sladovnou táhne celou dobu a potápí ji to níž a níž.

Pokud jde celých 80% (!!!) rozpočtu do nutných nákladů (velká rozloha se ukazuje být velkou nevýhodou), instituce nikdy nebude mít vyrovnaný program. Radikálních kroků je tedy třeba i za cenu jejich částečné kontroverze. Ve Sladovně byli hlídači vždy více méně milí, ale jejich absence by neměla návštěvníka jakkoli rozhodit. Obecná zkušenost ze setkání s nimi ve mně vždy vyvolávala spíš nervozitu; snad v touze narušit monotónní práci neváhají většinou ženy v kostýmku využít jakoukoli příležitost k napomínání. Z tohoto hlediska mi jejich náhrada kamerami vůbec nevadí.

A co plány nové ředitelky? Těžko říct – zmínka o přebírání výstav z DOXu a Rudolfina na jednu stranu ukazuje na její dobrý vkus a úmysly, na stranu druhou svědčí o naprosté neznalosti reálií. Z tolik diskutovaného ročního rozpočtu zbývá prý na výstavy pouhých 300 000 korun (!), to by nestačilo na pokrytí nákladů byť jediné takové výstavy. Nadstandardně kvalitní program lze ale kupodivu dělat i s nízkými náklady, dokazují to šéf budějovického Domu umění Michal Škoda nebo bývalý ředitel Galerie Klatovy/Klenová Marcel Fišer (dnes na stejné pozici v Chebu). Právě u nich by se Sladovna mohla inspirovat. Teď ale ještě není na místě cokoli řešit. Sladovnu, i přes její nedlouhou existenci, je třeba reformovat úplně od základu.

NORBERT SOVIČKA
Autor je fotograf