Mezinárodní charakter má dostat porota, která bude posuzovat architektonickou soutěž na nové otáčivé hlediště v Českém Krumlově. Doporučil to ateliér MOBA, který soutěž připravuje.

Tento týden o tom jednal také náměstek českobudějovického primátora Jaromír Talíř na ministerstvu kultury. Podle Jaromíra Talíře už předběžně se dvěma zahraničními účastníky poroty počítá město České Budějovice, které bude soutěž vyhlašovat.

Otáčivé hlediště a Bellaria v Českém KrumlověZdroj: Foto: archiv / Státní hrad a zámek Český KrumlovCelkové předpokládané náklady ve výši asi 4,5 milionu korun by to zvedlo jen v řádu několika desítek tisíc korun. Soutěž ale bude s největší pravděpodobností zahájena až ve chvíli, kdy Český Krumlov uzavře nynější projednávání změny územního plánu lokality v sousedství zámecké zahrady.

Už roky se debatuje o tom, v jaké podobě a jestli vůbec má zůstat otáčivé hlediště v zahradě českokrumlovského zámku.

Před otáčivým hledištěm každý rok odehraje Jihočeské divadlo desítky úspěšných představení. Nechybí ale hlasy, které tvrdí, že podobný objekt nepatří do zahrady zámku, který stojí ve městě ze seznamu význačných památek UNESCO.

Východisko ze situace má nabídnout architektonická soutěž, kterou připravuje město České Budějovice, jako zřizovatel Jihočeského divadla. Její podmínky se nyní finalizují. Například by v porotě měli zasednout i dva zahraniční architekti, aby se zajistil větší zájem o soutěž.

Pražský ateliér MOBA, který soutěž připravuje, také městu doporučil nechat přímo na soutěžících umístění a podobu budoucí točny a jejího zázemí. V tomto ohledu je ale klíčové projednávání možné změny územního plánu Českého Krumlova. To už sice probíhá, ale kvůli své složitosti si vyžádá ještě hodně času.

Ilustrační foto.
Otáčivé hlediště v Krumlově získalo další tři roky


„V současné době město Český Krumlov pořizuje změnu č.16 územního plánu města, která prověřuje, zda lze zázemí divadelních představení konaných v zámecké zahradě umístit vně této zahrady, a pokud ano, tak za jakých podmínek,“ sdělila včera mluvčí města Český Krumlov Petra Nestávalová. „Protože nelze vyloučit, že by případné umístění zázemí divadelních představení vně zámecké zahrady mohlo nepříznivě ovlivnit životní prostředí v území, musela být zpracována dokumentace Vyhodnocení předpokládaných vlivů změny č.16 územního plánu na udržitelný rozvoj území.“ Toto vše je nyní projednáváno s dotčenými orgány a vše se posuzuje z mnoha hledisek. Teprve pokud budou všechna stanoviska kladná, může se návrh projednávat veřejně. „Zastupitelům lze návrh na vydání změny územního plánu předložit teprve ve chvíli, kdy bylo v předchozím projednávání prokázáno, že navržené řešení není v rozporu s žádným zákonem či právním předpisem,“ pokračuje Petra Nestávalová. „Nelze tedy v této chvíli říci, jak dlouho to bude trvat a kdy bude návrh předložen ke schválení zastupitelům.“

Ale podle Jaromíra Talíře bude nutné na tento výsledek čekat, protože podmínky soutěže by měly zohlednit rozhodnutí českokrumlovského zastupitelstva. Nynější točna má povolen provoz do roku 2020.