Stále jen dočasněStavba otáčivého hlediště je od devadesátých let formálně stále v dočasném provozu. Nyní má provoz zajištěný do konce roku, jedná se o dalším prodloužení.

Po pondělním jednání ministerské komise to řekl náměstek primátora Jaromír Talíř. „Na lednovém setkání už chceme mít jasno o zadání. Stále ale čekáme, až budou nominováni poslední dva členové komise za UNESCO. Ta poté projedná zadávací podmínky, pak je musí potvrdit rada města a bude moci být vyhlášena samotná soutěž. Věřím tomu, že to bude co nejdřív. Už teď jsme mimo harmonogram, touhle dobou jsme už mohli vybírat projekt," podotkl.

Jak zmínil ministr kultury Daniel Herman, živé umění by mělo mít i nadále v areálu barokní památky své místo. „Je třeba jen najít správnou formu a co nejméně rušivý design pro již existující točnu," zdůraznil ministr. Ten na schůzce ostatní členy komise informoval o stanovisku vlády i svém nedávném setkání s ředitelkou Centra světového dědictví UNESCO Mechtild Roessler. „Vláda věnuje otázce optimálního řešení koncepce zahrady a umístění točny náležitou pozornost. I paní ředitelka se staví k našemu problému vstřícně, ovšem nyní mají prioritu závažnější otázky ničení unikátních památek v Sýrii a některých afrických zemích," vysvětluje.

Při jednáních o osudu točny jsou partneři

V rovině dolaďování posledních parametrů se podle ministra kultury Daniela Hermana pohybuje snaha o nápravu nevyhovující podoby otáčivého hlediště v českokrumlovské zámecké zahradě. O podrobnostech dosavadního i dalšího postupu přijel v pondělí jednat do Českých Budějovic.

Mimo jiné tu tlumočil stanovisko ředitelky Centra světového dědictví UNESCO Mechtild Roessler . „Nyní jde o nalezení optimálního technického řešení, v čemž nám chce být UNESCO nápomocné. Paní ředitelka mě ujistila, že základní tezi, která už řeší otázku ‚točna ano, ale jaká', považuje za rozumný přístup. Nejsme tu v rovině oponentů, ale vítáme, že partneři v Centru světového dědictví jsou ochotni nám pomoci udržet naši památku v co nejlepším stavu a zároveň zajistit, aby v ní mělo své místo živé umění," cení si Daniel Herman.

UNESCO podle něj pouze doporučuje co nejrychlejší demontáž současné točny, jejíž podoba odpovídá době svého vzniku před bezmála třiceti lety. Zároveň přislíbilo součinnost při hledání nového pro zahradu citlivějšího řešení. „UNESCO nevystupuje z pozice diktátora, ale organizace, která má obrovské zkušenosti a snaží se nám pomáhat. Nemám nejmenší důvod pochybovat o tom, že nakonec k přijatelnému řešení dojdeme a nově řešená divadelní scéna jen obohatí historický areál," je ministr přesvědčen.

Vedle samotného otáčka je ale nutné řešit i problém s nedalekou Bellarií. Národní památkový ústav chystá její opravy a Jihočeské divadlo tak přijde o zázemí, které v Bellarii má. Divadlo však podle Jaromíra Talíře, náměstka českobudějovického primátora, už připravuje projekt provizorního zázemí a do budoucna by otázku zázemí zřejmě měla vyřešit chystaná architektonická soutěž.