Základní platformou sdružení, jehož založení iniciovalo město České Budějovice, je rozvíjení pozitivních a přínosných vztahů města Českých Budějovic s partnerskými městy německy hovořících oblastí, především městem tří řek – Pasovem. K další náplni budoucích aktivit společnosti, které budou koordinovány ve spolupráci s dlouholetou činností pasovské Bavorsko-české společnosti, patří poznávání německé kultury, potažmo prohlubování znalostí německého jazyka.

Více na stránkách pondělního českobudějovického deníku.