Někdo se tady sice možná zasní, že by tu byla prima bowlingová dráha, ale většina lidí se ve fantazii určitě vrací o několik století zpátky a představuje si, že chodbou s freskami kráčejí zbožní mniši v modlitbách.

Křížová chodba v bývalém dominikánském klášteře na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích se po šesti letech zase vyloupla do staronové krásy. Z výsledku investovaných 14 milionů korun mají radost jak představitelé římskokatolické církve, památkáři, tak i obyvatelé města. Libují si, že se podařilo zpřístupnit celou křížovou chodbu, do které během dvou staletí přibylo několik dělicích příček.
„Chodívám sem moc ráda fotografovat, hlavně při východu a západu slunce,“ prozrazuje Růžena Švecová, jejíž panoramatické černobílé snímky můžete právě obdivovat v předsálí kina Kotva.

„Konec restaurování chodby je první etapou znovuotevření kláštera,“ zdůraznil včera generální vikář Adolf Pintíř. „Před deseti lety se chodbou nedalo procházet. Byla plná překážek, ať už z cihel a kamenů, nebo psychologických a administrativních. Když jsem do města v roce 1997 přišel, chodil jsem tady dlouhé hodiny a říkal si, jaká škoda, že takovýhle klenot je nepřístupný. A teď plánujeme, že obnovíme celý areál a pro věřící a turisty bude brzy zpřístupněn i rajský dvůr. Nechceme, aby objekt s nádhernou chodbou navenek chátral. Proto sháníme další miliony, abychom v rekonstrukci pokračovali a za deset let si mohli říct: Jaká je to nádhera. Stavba je významná pro církev i pro historii Českých Budějovic. Je dobře, že si to uvědomuje vedení města i kraje,“ dodal Adolf Pintíř s tím, že chodby znovu poslouží lidem k meditování jako před staletími. „Počítáme zde i s pořádáním výstav a koncertů,“ dodává generální vikář.

Práce odhalily mnoho unikátů. „Ve východním křídle chodby byl nalezen monumentální portál do zaniklé kapitulní síně kláštera z konce 13. století,“ zdůrazňuje ředitel Národního památkového ústavu Petr Pavelec s tím, že kolem portálu možná procházel i zakladatel města Přemysl Otakar II. „Místo teď ještě více promlouvá o církevních dějinách i o historii města.“

Restaurátoři odkryli středověké nástěnné malby zachycující např. výjevy ze života sv. Augustina, obraz Smrti Panny Marie nebo jedinečnou malbu z roku 1378, představující císaře Karla IV. a jeho syna Václava IV. pod ochranou Panny Marie. „Obnovili jsme i původní okrovou barevnost kamenných oblouků,“ říká restaurátor Jiří Čech. „Chodba takhle nikdy nevypadala, malby byly různě překrývány,“ dodává s tím, že práce na jejich odkrývání byla velkým dobrodružstvím.

Bývalý dominikánský klášter je nejstarší a nejcennější historická památka v Českých Budějovicích, pochází z II. poloviny 13. století. Restaurování křížové chodby v letech 2005 až 2011 stálo celkem 14 milionů korun, město dalo 9,8 milionu, budějovické biskupství 2,5 milionu a ministerstvo kultury necelé dva miliony.