V roce 1930, při výročí 75 let trvání firmy, napočetli majitelé z rodiny Steinbrenerů například 98 milionů vydaných kusů modlitebních knih.

Počátky knihtisku ve Vimperku sahají už do 15. století. V Mohuči vytiskl Johann Gutenberg v roce 1455 svou slavnou bibli, která je považována za skutečný zlom ve vývoji knihtisku a jeho první velké vítězství. A už o pár desítek let později se tisklo i v Čechách, zřejmě nejdříve v Plzni. U nejstarších knih však neznáme tiskaře a často ani datum vydání. Ve Vimperku se první tiskař, jehož známe jménem – Johann Alakraw – objevil v roce 1484. Přišel z Pasova a je i prvním tiskařem v Čechách, kterého známe jmenovitě. Z jeho dílny se dochovaly tři tisky. Dva latinské nábožensko – filosofické spisy a třetí knihou jsou minucí Vavřince z Rokycan, jakási obdoba dnešních nástěnných kalendářů. Zajímavé je, že tento tisk byl v českém jazyce, ale s chybně vysázenými slovy, což může svědčit o špatném osvojení jazyka cizincem.

Po roce 1484 však zprávy o tiskaři mizí a znovu se tento obor vrací do Vimperku až v 19. století. V roce 1855 založil tiskařskou dílnu Johann Steinbrener v domě U slona, který patřil jeho otci. Postupně vznikla vydavatelská a tiskařská firma, která po roce 1870 začala vydávat modlitební knížky a od roku 1875 přidala i lidové, zábavné a poučné kalendáře.

V roce 1930 se tisklo ve Vimperku ve 23 jazycích a expedovalo se do Severní a Jižní Ameriky a na druhé straně zeměkoule až na Nový Zéland. Specialitou tiskárny byly modlitební knihy, často vydávané v malém, tzv. kolibřím vydání, vázané v kůži, plátnu, ale zdobené i slonovinou nebo želvovinou.

Výstavu připravila Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice. Tisky z Vimperku jsou na výstavě k vidění ještě ve čtvrtek.