Před několika dny skončilo letošní zasedání mezivládního Výboru světového dědictví UNESCO v Paříži, který mimo jiné projednával Zprávu o stavu historického statku Český Krumlov. Za vedení města se jej historicky poprvé účastnila místostarostka Jitka Zikmundová a zajímala ji hlavně točna. „Chtějí, abychom předložili projekt, jak bude otáčivé hlediště umístěno a abychom definovali jeho dopady,“ říká Jitka Zikmundová.

Co důležitého pro Český Krumlov z tohoto jednání vyplynulo?
Jsem moc ráda, že jsem tam byla. Pochopila jsem, že je velmi důležité, aby někdo z místa zapsaného na UNESCO alespoň jednou takové jednání zažil, pochopil jak probíhá a jak se tam jedná, co za informace je tam potřeba a poznat se s klíčovými lidmi z Centra světového dědictví, kteří připravují veškeré podklady a materiály pro jednání výboru. Během celého roku jsou právě oni partnery pro naší komunikaci s centrem světového dědictví, potažmo výborem…

Ovšem kdykoliv jsme se o něčem takovém bavili dříve, zaznívalo, že smluvním partnerem je stát, takže by s Centrem světového dědictví mělo komunikovat ministerstvo kultury?
Partnerem vždy zůstane smluvní stát a jeho příslušná organizace a v případě České republiky je to ministerstvo kultury, ale nynější zkušenost ukazuje, že komunikace je možná a otevřená i pro zástupce samotné památky, měla by však být vždy v souladu a koordinaci s ministerstvem kultury. Přiznám se, že je mi moc líto, že už jsme nejeli na zasedání do Seville v roce 2009. Už bychom to znali a věděli…

Na co se ale asi logicky nejvíce čeká, je nějaká informace ohledně otáčivého hlediště. Jak na ně reaguje výbor?
Litují, že termín řešení je prodloužen do roku 2015. Žádají smluvní stát, aby byl urychlen proces jeho odstranění a rehabilitace celé této plochy. V podstatě chtějí, abychom předložili projekt řešení, jak bude umístěno a abychom definovali jeho dopady na mimořádnou univerzální hodnotu statku.

Ve vaší citaci, kterou přinesl Český rozhlas, jsem ale vyrozuměl, že ohledně točny UNESCO nedalo Českému Krumlovu žádné konkrétní doporučení. To si přece navzájem odporuje. Jak tomu mám rozumět?
U nás se dlouhodobě možná mnoha lidem jaksi zařízlo do hlavy něco v tom smyslu, že jsme UNESCO k něčemu nuceni. Vůbec ne. Celé je to postavené na principu dobrovolnosti a odpovědnosti. My jsme chtěli být památkou na Seznamu světového dědictví UNESCO, dobrovolně jsme přijali principy a podmínky a pravidla. Čímž jsme dali najevo, že s nimi souhlasíme. A oni se nás ptají: V tomto ohledu nejste s podmínkami v souladu.Co uděláte pro to, aby to bylo v pořádku?

Jinými slovy, nikdo nás nenutí být na seznamu Seznamu světového dědictví UNESCO…
Oni čekají na naše rozhodnutí a řešení.

Pokud bych tedy měl konstatování výboru přeložit do češtiny, pak by to asi mohlo znít: Dohodněte se, co vlastně v té zahradě chcete a jak budete mimořádnou hodnotu památky chránit. Udělejte k tomu studii a tu nám předložte. Je to tak?
Doposud jsme nedali žádnou konkrétní odpověď, nenavrhli jsme řešení. A toto současné rozhodnutí výboru je výzvou, abychom do prvního února 2013 předložili plán a harmonogram řešení celé této lokality…

Zámecké zahrady?
Ano. Chtějí detailní a konkrétní ukázku toho, co tam bude, jak to bude vypadat, kdy to uděláme… Času jsme na něco takového měli poměrně dost. Zprávu, kterou chtějí, musí opět předložit stát, čili na její přípravu máme asi tak rok.

Jinými slovy, jak to někteří lidé vnímají: boj o zachování nebo naopak vymístění otáčivého hlediště spíše vrcholí, než aby skončil?
Boj není namístě. Bylo mi tam také naznačeno, že bychom se měli dohodnout a najít společné řešení. Bylo nám tam také doporučeno, abychom neřešili jen točnu, ale abychom se bavili o řešení celé zahrady. Jak bude dál fungovat zámecká zahrada, protože ona je tou památkou.