Jehlice, náramky, ale také unikátní sekeromlat či zlomky měděných srpů si mohou prohlédnout návštěvníci v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Začala tam výstava Poklady doby bronzové. Prezentuje nové hromadné nálezy z celého území jižních Čech. Pocházejí z takzvané doby bronzové, tedy z období mezi lety 2200 až 800 před naším letopočtem. „Každý soubor je mimořádný, unikátní a stojí zato se na něj podívat,“ řekl archeolog a kurátor výstavy Ondřej Chvojka.

Jednotlivé nálezy podle něj ukazují na spektrum zastoupení všech kovových artefaktů, které se v jižních Čechách nacházejí - od polotovarů, takzvaných ingotů (žeber), až po hotové výrobky. „Z těch velice cenných artefaktů, na které bych chtěl upozornit, je například unikátní sekeromlat takzvaného křtěnovského typu, což je zatím druhý nález z jižních Čech tohoto typu. Původ těchto sekeromlatů je v oblasti karpatské kotliny, či-li tady, naprosto výjimečným nálezem, který byl nalezen nedaleko Nové Vsi u Křemže,“ uvedl Chvojka.

Jižní Čechy se v době bronzové staly významným transportním územím, které spojovalo podunajské a alpské regiony na jihu s centrálními částmi Čech na severu. Ložiska základní suroviny pro výrobu bronzu - měďi se sice na několika místech v Čechách nacházela, ale ta hlavní byla v rakouských Alpách. V podobě odlitých polotovarů se pak dopravovala po celé střední Evropě a v jednotlivých regionech dále zpracovávala do podoby finálních výrobků.

Výstava Poklady doby bronzové v Jihočeském muzeu potrvá do 30. června. Muzeum k ní vydalo stejnojmennou publikaci. K dostání je za 50 korun. (čtk)