Způsob instalace inspiroval tvůrce této výstavy, která bude umístěna do prostor dámského klubu Margy v Dubičném u Českých Budějovic, k jejímu přiléhavému názvu Kreslený humor na šňůře. Zahájena bude ve středu 29. dubna v 18 h oblíbeným bavičem a kabaretiérem Edou Váňou, který svými epigramy zpestří i následnou autogramiádu.

Autory kreslených vtipů „na šňůře“, kteří budou osobně přítomni, jsou tentokrát Slávek Martenek, Jaroslav Kerles, Jan Schinko, Jan Farkas, Petr Hošťálek a Miloslav Král.

„Záměrem této jarní akce bylo přinést trochu recese a hodně humoru i někam jinam, než jen do osvědčených míst v krajském městě. Každé prostředí má své specifikum a tomu je třeba podřídit i formu výstavy a její náplň. Věřím, že jsme se strefili i tentokrát. Expozice pánského výtvarného sextetu není putovní, byla sice připravována pro tento konkrétní účel, ale v případě zájmu jsme schopni podobnou kolekci zajistit i pro jiné zázemí,“ konstatoval na závěr Slávek Martenek, iniciátor výstavy.

Ta potrvá pouze do 15. května.