Na 120 českých, ale také italských, francouzských, polských, německých a dalších lokalit, které jsou spjaty s Rožmberky, přibližuje zcela ojedinělý cestovní průvodce. Na začátku roku ho vydal českobudějovický Národní památkový ústav (NPÚ). Poutavá publikace vznikla jako součást projektu Rožmberský rok 2011.

„Putování za Rožmberky bylo pro mě velmi zajímavé, ačkoliv mnoho informací jsem už měla k dispozici. I z toho výčtu lokalit, které Rožmberkové vlastnili, je vidět obrovská síla rodu, moc kterou měli. Zajímavé je sledovat i to, jakým způsobem se o majetek a poddané starali,“ uvedla autorka neobvyklého bedekru Milena Hajná.

Rožmberky se zabývá zhruba deset let, na sepsání průvodce měla asi tři čtvrtě roku. Poslední dny psala až 20 hodin denně. Připomněla, že Rožmberkové byli ve své době v království prvním rodem po českých králích. Některá panství za čtyřsetletého vývoje prodávali, jiná kupovali, některá jim náležela po celou dobu existence, jiná vlastnili jen krátce.

Legendy a příběhy

Texty průvodce obohacují i legendy a příběhy, které se k jednotlivým místům vážou. „Na rozdíl od mnoha jiných regionalisticky orientovaných publikací jsou však striktně odděleny od historicky ověřitelných faktů,“ doplnil editor NPÚ Martin Gaži.

Rod Rožmberků sice vymřel už před čtyřmi stovkami let, paměť na jeho působení, která se projevila v krajině, stavbách či uměleckých dílech, však stále trvá. Až dosud byly informace o rožmberském dědictví přístupné zejména odborníkům a rozesety po mnoha jednotlivých knihách. „Rozhodli jsme se proto vydat publikaci, která přístupnou a přehlednou formou mapuje rožmberské dědictví nejen na jihu Čech, ale i v ostatních částech českých zemí,“ vysvětlil Martin Gaži.

Kniha vyšla nákladem 1200 výtisků na křídovém papíře. Doplňuje ji 213 barevných fotografií a zahrnuje jak pohledy na současný stav památek, tak dobové veduty a plány zahraničních lokalit, které vznikly mezi lety 1493 až 1617. K nejzajímavějším patří letecké pohledy či kolekce fotografií gotických kleneb. Doplňuje ji i soubor znaků měst a obcí s motivem rožmberské růže.

Rok 2011 je nejen na jihu ve znamení oslav výročí šlechtického rodu Rožmberků. V listopadu uplyne 400 let od úmrtí posledního jeho mužského potomka Petra Voka. Jeho úmrtím skončilo téměř čtyřsetleté rožmberské panování.

Ukáží Závišův kříž

Oslavy začaly loni v prosinci výstavou Rok růže, kterou za první měsíc v Rožmberském paláci Pražského hradu navštívilo více než 40 000 lidí. Od května budou moci zájemci o historii projít výstavou Rožmberkové, rok českých velmožů a jeho cesta dějinami ve Valdštejnské jízdárně. Uspořádají ji památkáři a chtějí představit skvosty jako Krumlovskou madonu, Řád zlatého rouna, který nosil na hrudi Vilém z Rožmberka, nebo Závišův kříž z vyšebrodského kláštera. Oslavy se chystají i v řadě dalších měst a obcí.

(čtk, vkc)