Pohodlně poznávat církevní památky svého kraje mohou nyní lidé z jižních Čech. Nová kniha Ludmily Ourodové Hronkové ukazuje ve fotografiích obrazové cykly známých světců. Publikace vyšla jako třetí díl ediční řady Národního památkového ústavu (NPÚ) a jeho odborného pracoviště v Českých Budějovicích.

Autorka se v ní snaží přiblížit obrazy ze života světců široké veřejnosti. „Chtěla jsem představit barokní obrazové cykly tak, aby se všichni čtenáři i diváci mohli srozumitelnou formou seznámit s příběhy světců. Právě ty totiž jednotlivé obrazové cykly popisují," vysvětluje.

V knize najdou lidé vždy krátký životopis světce, historii daného místa a informace o dobových literárních a obrazových zpracováních legendy. Ludmila Ourodová Hronková  kladla ale i velký důraz na popis jednotlivých obrazů a jejich zařazení do ikonografických souvislostí.

Vznikala šest let

Publikace podle jejích slov vznikala v rámci výzkumného projektu, na který památkáři dostali grant. „Trvalo to asi pět nebo šest let. Postupně jsme sbírali materiály. Nejnáročnější bylo určitě samotné fotografování cyklů. Bylo to hodně obtížné především proto, že obrazy jsou často dost veliké," říká Ludmila Ourodová Hronková.

Smyslem knihy přitom není jen nashromáždit dostupné informace o jihočeských barokních obrazových cyklech, ale především připomenout jejich existenci a význam. Památkáři také chtějí upozornit na nutnost jejich záchrany. V závěru knihy se proto autorka věnuje možnostem preventivní péče a restaurování tohoto typu památek.

Podle Ludmily Ourodové Hronkové jsou cykly zajímavé především svou rozmanitostí. „Jejich výtvarná úroveň je velice různorodá. Například kájovský cyklus ze života svatého Jana Nepomuckého představuje téměř lidové umění. Naopak některé obrazy namalované pro Klementinum a později přenesené do Štěkně lze přiřadit k vrcholným dílům barokního malířství," dodává.

Editorem knihy byl vedoucí kanceláře ředitele NPÚ v Českých Budějovicích Martin Gaži. Ten odhaduje, že publikace by mohla být pro čtenáře cenná po stránce obrazové i textové.  Lidé se navíc podle něj nemusí bát církevní tematiky. Říká, že ta rozhodně nepřináší jen teologické výklady. „Toho se asi mnoho lidí obává, ale my chceme krok po kroku ukázat i to, co je současnému člověku blízké. Třeba různé detaily. Později tyto dílky mozaiky složíme v celek, který může mít vyšší smysl. Jsme přesvědčeni, že právě tyto památky je třeba lidem připomenout," doplňuje Martin Gaži.

Příště kostely

V rámci své ediční řady se jihočeští památkáři zabývali už  i božími mukami  a chystají další publikace zaměřené na církevní témata. „Kolega Roman Lavička právě připravuje knihu, která se dotkne raně gotických kostelů na jihu Čech," prozrazuje Martin Gaži.

V plánu jsou ale  i další novinky, například publikace o tapisériích na zámcích v Hluboké a Českém Krumlově. Ty si jako výzdobu nechal zhotovit rod Schwarzenberků. Autorkou knihy o jejich vzácné sbírce bude Kateřina Cichrová.

Českobudějovické pracoviště NPÚ se dlouhodobě zabývá poznáváním a prezentací památek na jihu Čech. Ve své správě má 13 objektů, mimo jiné zámek Hluboká, klášter Zlatá Koruna či rožmberskou hrobku u Třeboně.

TADEÁŠ NOVÝ