Ve zkratceTermín: 11. a 12. října
Kolik ateliérů: 108
Náklady: 170 000 Kč
Loni návštěvníků: 4500

Známá jména
Teodor Buzu, Ladislav Hodný, Miroslav Konrád, Tomáš Paul, Dalibor Říhánek, 
Marie Michaela Šechtlová

Ze známých jmen pozvou návštěvníky dovnitř malíři Miroslav Konrád, Tomáš Paul, Dalibor Říhánek, Marie Michaela Šechtlová, umělecký kovář Jan Odvárka, otevře jindřichohradecká gobelínka, 
v Týně nad Vltavou galeristka Marie Hanušová i Ladislav Hodný. „Ten již patří k inventáři. Akce je vesměs přijímána velmi kladně, vítají ji jak akademičtí malíři, tak i laici, kteří mají umění jako koníčka," řekla Hermína Mocová z krajského odboru kultury, který Dny otevřených ateliérů pořádá od roku 2008.

Novou malbu na hedvábí, malby na porcelán i knihy ilustrací připraví táborský malíř Teodor Buzu. Loni měl v ateliéru kolem 60 lidí. „To je ohromné, přijeli dokonce z Prahy! Jsou lidé, kteří rádi poznají, jak se dělá obraz, v ateliéru s nimi mohu mluvit, vše ukázat a být jim blíž. Je dobré, že poznají, že umělec je také člověk, který dýchá, jí 
a někdy ho bolí žaludek, přestože na výstavě to není vidět," řekl Teodor Buzu, který považuje za důležité i to, že  má takto další možnost díla prodat.

Každoročně se přidává zmíněná tkalcovna ve Strmilově na Jindřichohradecku, kde se bytový textil vyrábí z přírodních materiálů  po šest generací. Největší zájem je o prohlídku dílny.

„Pak o produkty. Letos zde máme i repasy přes sto let starých tkalcovských stavů. Chodí 
k nám docela zvídaví lidé, Dny otevřených ateliérů nám dělají reklamu," řekl majitel tkalcovny Zdeněk Kubák, který se vyučil v Ústředí uměleckých řemesel v Praze a u svého otce Ferdinanda. Dílnu získal po roce 1989 v restituci.

Ruční kovářskou práci, zacházení s kovářským bucharem, kovové svícny, mříže, stolky či šperky nabídne umělecký kovář Jan Odvárka 
z Dolního Třebonína. Ke Dnům otevřených ateliérů se připojí již poněkolikáté, loni k němu přišlo odhadem 100 lidí.

Teodor Buzu.

„Je to dobrá akce, normální člověk se těžko dostává do kovárny, dnes toto řemeslo není vůbec tak obvyklé. Lidé se seznámí s tím, jak se dělá s kovem, jak se ohřívá železo, co je nového, porovnají realitu 
s tím, co si představují z pohádek," popsal Jan Odvárka.

Svůj ateliér v obci Hradce 
u Českých Budějovic zpřístupní Libor Pražan. Představí práci uměleckého nábytkáře 
a restaurátora, vystaví dobové a moderní nástroje, promítne filmy Vrcholná díla nábytkového umění a Jak se zachraňuje torzo a ukáže, jak se vyráběl zámecký nábytek. „Návštěvníci si mohou vyzkoušet práci 
s hoblíkem nebo řezbářským dlátem," řekl Libor Pražan.

Akce má ještě jeden rozměr: umělci rádi hostí. Malé stylové překvapení chystý kovář Jan Odvárka, plán má i Teodor Buzu. „Umění má blízko k pití. Vezu víno z Moldávie, slivovici z Rumunska a moldavský koňak," řekl s úsměvem malíř.

Model akce Dny otevřených ateliérů převzal Jihočeský kraj z Horního Rakouska. Pro zájemce vyjde tištěný seznam ateliérů s adresami a časy otevření. Loni akce přilákala přibližně 4500 návštěvníků.

„Dostala se do povědomí. Nejvíc ateliérů, 215, se otevřelo 
v roce 2010. Bylo to způsobeno hlavně tím, že jsme měli projekt podpořený EU a tři terénní pracovníky, kteří ateliéry objížděli a vyhledávali," řekla Hermína Mocová s tím, že letos ve stejném termínu pořádá akci také Horní Rakousko. Náklady na české straně činí asi 170 tisíc korun, zahrnují tisk plakátů, pozvánek i péči o internetové stránky.

Jako motto by si Dny otevřených ateliérů mohly do štítu vepsat slova Teodora Buzu: „Ateliér je plný spících obrazů. Začínají žít, až když s nimi člověk komunikuje."