Na dvaceti panelech se zájemci mohou seznámit například s fotokopiemi historických privilegií, kterými byla udělena či potvrzena městská práva nebo majetkové převody, vážící se k městu. K dokumentům je vždy připojena základní informace v současné češtině. Zajímavosti jsou k vidění i v několika vitrinách. Například Jihočeské muzeum zapůjčilo na výstavu malou sošku madonky.

Podle spoluautorek výstavy Emy Majerové a Heleny Benešové lze vidět v expozici třeba i reprodukci nejstaršího známého vyobrazení Trhových Svinů, které pochází z roku 1697. Materiály pocházejí hlavně ze sbírek Státního okresního archivu České Budějovice. Obyvatelé Trhových Svinů zapůjčili například historické fotografie města.