Bude to po Praze a Plzni třetí zastávka ambiciózní putovní výstavy Projekt vagón, kterou vytvořil Slovensko-český klub a Muzeum SNP Banská Bystrica.

Netradiční akce odstartovala vloni 25. března na Slovensku – tedy 65 let poté, co ze železniční stanice v Popradě odjel první transport tisíce židovských děvčat z východního Slovenska. Během poloviny loňského roku vešlo do vagonů na šedesát tisíc lidí, což je dle autorů stejný počet jako v období transportů za druhé světové války.

Kvalitně připravená expozice přináší velmi působivý prožitek právě díky svému umístění; organizátoři použili identické vozy s těmi, ve kterých byli Židé transportováni. Na obvodových stěnách prvního vozu je zachycená historie protižidovských opatření po roku 1938 a jejich vyvrcholení ve dvou vlnách deportací. Ve střední části vozu najde návštěvník výpovědi dvaceti konkrétních osob postižených rasovým pronásledováním v letech 1938 – 1945. Jejich osudy ukazují dobové a portrétní fotografie.

Druhý vagon je prázdný. Nejsou tady ani texty, ani fotografie, zato na jeho podlaze grafické mřížky vyznačují místo 0,75m² pro jednu osobu, opodál stojí pět postav, které imitují převážené. Zavřeni ve vagonu, při tlumeném světle a za emotivních zvukových efektů tak mohou návštěvníci pocítit autenticitu daného prostředí. Součástí expozice je v tomto voze velkoplošná obrazovka, na níž poběží čtrnácti minutový film s výpověďmi lidí postiženými rasovým pronásledováním.

„Zaměřili jsme se hlavně na mladou generaci. Ukazuje se, že propojení pocitové a informativní části je pro účinek expozice dobrý. Zažili jsme návštěvnici jak prvního, tak poslednícho transportu, a devět lidí už na expozici dokonce omdlelo, “ uvedl koordinátor projektu Roman Hradecký.