A samozřejmě v návaznosti na společensko-hospodářskou situaci, která byla těsně předtím. Ukončena byla kolem 5. 11. 1918, kdy se návštěvou poselstva ze Ženevy uzavřela fáze revolučního převratu ve městě,“ popisuje autor výstavy Leoš Nikrmajer, pracovník oddělení soudobých dějin Jihočeského muzea. Podle jeho slov doprovázela i přes existenci německé menšiny v Budějovicích přechod poměrně klidná atmosféra a nebyly zaznamenány žádné vážnější incidenty.

Kromě dobového tisku a fotografií tvoří obsah expozice záležitosti týkající se konce války v Českých Budějovicích, jako byly například potravinové lístky, v několika vitrinách najdeme také oděvní součásti nebo kuchyňské vybavení coby dokumenty každodennosti, ale například také sokolský kroj nebo uniformu vojáka rakousko-uherské armády. Stěžejní události před a po 28. říjnu 1918 mapují originální fotografie, telegramy, vyhlášky národního výboru; jednou z nich je například vyhláška starosty města Taška ke 30. říjnu 1918 s rezignací obecního zastupitelstva. Za zajímavý materiál považuje Nikrmajer také dokumenty z činnosti sokolské stráže. „Hlídkovala na nádraží a dělala operativní činnost k zachování bezpečnosti a klidu na přelomu října a listopadu 1918. Oni chodili ve smíšených hlídkách s národní stráží, což byla přechodná záležitost, než se vytvořily stabilní mocensko-politické orgány,“ vysvětluje autor expozice a poukazuje na velmi vzácný dokument Pamětního listu z porad zástupců národních výborů s podpisy prezidenta Beneše a dalších aktérů převratu. „V okresním archivu nám potvrdili, že jde skutečně o originál,“ uzavírá.
Výstava potrvá do 7. listopadu.