„Výběr jsme nechali, jak ostatně bývá tradicí, na panu Bornovi. Sám přistupuje ke každé výstavě velmi zodpovědně. A protože zvířata má kolem sebe celý život a tvrdí, že by byl bez nich ztracený, nazval ji O zvířatech a lidech. Myslím, že právě v jeho pracích se ty oba světy vzájemně doplňují,“ uvedla kurátorka a přítelkyně Adolfa Borna Jiřina Královcová. Dodává, že na letošní společně připravované třetí výstavě uvidí návštěvníci 35 grafik, a to jak techniku suchou jehlou, tak práce dělané leptem.

„Vím, že na Bornovy výstavy chodí lidé, kteří mají jeho svět rádi. Je totiž plný zdravého a chytrého humoru, kterého není nikdy dost,“ uzavírá kurátorka. Vedle samotných obrázků budou podle slov galeristky Aleny Schelové v prodeji také některé knihy, jako například známý Bornův cestopis, ilustrace La Fontainových Bajek nebo katalog prací Adolfa Borna. Sám autor ze zdravotních důvodů osobně na vernisáž nepřijede.
Výstava, která potrvá do 22. listopadu, bude zahájena v pátek v 17 hodin.

Adolf Born: český malíř, grafik, ilustrátor, narozený roku 1930 v Českých Velenicích, vystudoval karikaturu a ilustraci pod vedením profesora Antonína Pelce na Akademii výtvarných umění.

Od začátku sedmdesátých let se dostal i ke spolupráci s Milošem Macourkem a Jaroslavem Doubravou, a tím začaly vznikat jeho nejznámější ilustrace, kupříkladu pro knihy Miloše Macourka „Mach a Šebestová“ a „Žofka“, dále třeba Čapkovu „Válku s mloky“, nebo Erbenovu „Kytici“. V poslední době ilustroval Bajky La Fontaina, Tři Mušketýry od Alexandra Dumase a Kiplingovu Knihu džunglí.