Soubor chronologicky uspořádaných děl, který prezentuje 88 obrazů a osm plastik, podává obraz formování slovenského moderního a avantgardního umění.

Sousedské výměnné výstavy

„Ve spolupráci s našimi slovenskými autory byla dlouhá pomlka. Za pomoci přátel jsme se před rokem spojili s Galerií města Bratislavy a dohodli se na dvou výměnných výstavách; ta první prezentuje slovenské výtvarné umění v letech 1900–1948, následující bude příští rok v bratislavské galerii, kam poputuje první díl výstavy nazvané České umění 20. století – uspořádaný z našich sbírek,“ uvedl ředitel Alšovy jihočeské galerie Lubomír Bednář.
„Snažili jsme se prezentovat to nejcennější, co naše galerie má, takže jsme půjčili nejkvalitnější díla z našich sbírek,“ říká ředitel Galerie města Bratislavy Ivan Jančár.

Slovenský mýtus i moderna

Dodává, že v dějinách slovenského výtvarného umění první poloviny 20. století se střetávají dvě linie. Jedna navazuje na realisticko - romantické tendence a s nimi spojené hledání slovenského mýtu, druhá je výrazem hledání moderního evropského výrazu.


Začátkem století se tyto tendence prolínají, ve 20. a 30 .letech pak nastupují silní autoři, jako byli Ľudovít Fulla nebo Mikuláš Galanda. Tito výtvarníci ve vydaných Soukromých listech Fully a Galandy stanovili zásady a pravidla slovenské moderny.


„Pak je třeba zmínit nástup generací výtvarníků v letech 1909 a 1919 , kteří studovali na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Williho Nováka. Byl to především Koloman Sokol, Endre Nemes, Jakub Bauernfreund nebo Eugen Nevan, z další generace například Ján Mudroch. Ti všichni přinesli do slovenského výtvarného umění podněty z dobového evropského myšlení, protože nesmíme zapomínat, že tehdejší Praha byla významným intelektuálním centrem,“ uzavřel Jančár.

Fullovy Madony v červeném si cení

Vedle zmiňovaných jmen najdeme v expozici práce Martina Benka, Ladislava Mednyánszkého, Jána Želibského nebo Ladislava Čemického.
Za jedno z nejcennějších děl , která tři patra výstavních prostor až do 3. února hostí, považuje kurátor galerie Hynek Rulíšek vrcholný obraz výynamného slovenského malíře, grafika a scénografa Ľudovíta Fully Madona v červeném.