Svůj autobiografický příběh představí nejrůznější formou zpracování 75 výtvarníků, a to jak klasiků české malby, tak i současných umělců. V počtu téměř 190 exponátů jsou v prostoru Zámecké jízdárny zastoupeny obrazy, kresby, grafiky, plastiky, fotografické zpracování, videoinstalace i jiné instalace.

Podle slov ředitele galerie Lubomíra Bednáře jde o premiérový – kvantitativně i finančně – rozsáhlý projekt, který převyšuje dosavadní standardní galerijní výstavy. „Myšlenku uspořádat výstavu portrétů jsem nosil v hlavě už delší dobu. Téměř nikdo se ho neodvážil udělat, protože existovaly obavy z fádnosti. Opak byl pravdou, bylo to velké dobrodružství. Zaměřil se na toto téma už při návštěvách nejrůznějších ateliérů i výstav: Můj původní záměr bylo uspořádat tuto výstavu chronologicky, ale v závěru jsem zjistil, že to dost dobře nelze. Proto jsme vytvořili několik rovin , které zohledňují vztah portrétu jak k vlastní realitě, tak i vnímateli, který má o této realitě vlastní představy. Jsme si však vědomi, že koncepce takové podobné expozice podléhá subjektivnímu zřeteli a je jasné, že se poznámky a námitky k faktu, že ten či onen autor tady chybí, se objeví. Expozice je do jisté míry vlastně také portrét kurátora,“ uvedl s úsměvem kurátor výstavy Vlastimil Tetiva, který je zároveň autorem architektonického řešení výstavy.

Její návštěvník se tak s okruhy prací: Záměrná manipulace s vlastní osobou (obrazy M. Knížáka nebo A. Lamra), Příběhy skrytých tajemství (v pracích E. Kmentové, A. Šimotové, M.Medka), Dekonstrukce vlastní osoby (V. Zikmund, P. Šimková, V.Merta), Meditativně symbolická podoba (F.Kupka, J.Váchal, K. Hlaváček, V. Němcová), Existenciální autoportrét (v dílech V. Chlada, K. Černého), Pluralita vlastní identity (díla Dity Pepa nebo Jiřího Davida), Genealogie pojmu autoportrét (F.Muzika, P.Malina, M. Pěchouček), Vizualizace osobních příběhů (V.Křivánek, K.Balzar, V.Drahotová, A.Neborová), Moderna v autoportrétu (E. Filla, B. Kubišta, A. Procházka, V. Špála, J. Průcha, J. Čapek, O. Gutfreund) nebo Skrytý autoportrét (A. Růžička, A. Nádvorníková).

„Odhalenou podobu autora tak uvidíme se všemi důsledky a v celé jeho úplnosti, když zkombinujeme dva pohledy: jeden je ten, co všechno vidí, druhý má ve své moci divák, který si tuto autobiografickou zpověď zasazuje do společensko – sociálního komplexu,“vysvětlil Tetiva a dodal, že expozice vznikla pouze z vlastního fondu, ale artefakty byly zapůjčeny z 25 galerií a muzeí a tří soukromých sbírek. „Žijící autoři velice aktivně spolupracovali a bylo vidět,že s blížícími se přípravami jejich zájem ještě vzrostl; organizace zápůjček z veřejných institucí však byla dost náročná a složitá. Nezískali jsme například autoportrét Zrzavého, kterého jsme však se svolením Národní galerie zařadili do katalogu, “ doplnil Tetiva.

Rozsáhlý katalog s více než dvěma sty reprodukcí a texty (citace autorů a historiků umění) bude k dispozici hned v den zahájení výstavy. Ta potrvá do 2. listopadu.