Pro postihnutí období takzvané konfesijní krize, husitského reformního hnutí a jeho vlivu za hranice věnovali organizátoři výstavy pozornost kázání Jana Husa v Betlémské kapli (kolorovaná kresba rukopisu), tak jeho upálení v Kostnici (kolorovaná dřevořezba) i samotným bitvám (model husitského vozu, dřevěné štíty husitů tzv. pavézy, husitské zbraně zapůjčené Západočeským muzeem). V expozici lze nalézt vyobrazení Martina Luthera, částečně zlacený kalich z Křesína z 15. století, obraz korunovace Fridricha Falckého českým králem z počátku 17. století, milostný obraz Matky Boží ze Staré Boleslavi „Palladium Bohemiae“, tedy Záštita země české, jako symbol počátků křesťanství nebo exponát částečně zlacené sochy Madony na půlměsíci Ignáce Franzowitze (viz fotografie, autor Václav Pancer), který měl v postavě Panny Marie symbolizovat dominantní postavení katolické vlády v centru Evropy.
Souběžně s výstavou, která potrvá až do 14. října, se koná doprovodný program s názvem Setkání zahrnující nejrůznější koncerty, besedy, výstavy, slavnosti, divadelní a filmová představení s cílem propojit příhraniční regiony. Info: www.bayern–boehmen.hdbg.de