Představena bude částečně i metodika výuky výtvarníka Jaroslava Platila, který se sám profesionálně od roku 1990 zabývá figurální a portrétní tvorbou. Působí v Českých Budějovicích, kde kromě vlastní tvorby vede druhým rokem večerní a sobotní výtvarné kurzy.

„V kurzech začínáme se základy kresby, střídáním linií, tempováním a rytmem, skládáním ploch ve smyslu prolínání objektů. Pokračujeme renesanční malbou na deskách, portréty, studiem lidské anatomie, barevnými zákony ploch a linek. Pak přistupujeme ke každému studentu zvlášť s ohledem na jeho výtvarné vnímání a vyjadřování. Snažíme se o postupné dílčí úspěchy, jako je například zhotovení portrétu člena rodiny renesančně barokní technikou,“ říká pedagog s tím, že důraz je kladen především na řemeslném zpracování a historickým vývojem objevené zákony výtvarné práce. „Kdybychom byli ševci, budu chtít, aby po určité době student odešel v botách, které si sám vyrobil,“ uzavírá s úsměvem Jaroslav Platil.