Podle slov kurátora výstavy Vlastimila Tetivy spočívá osobitost prací Lindovského především ve výrazivu. „Jsou formovány vztahem ke světu techniky a zkoumáním možnosti parafrázovat tento svět specificky výtvarnými prostředky,“ uvedl Tetiva.

Živoucí svět techniky

Výstava představuje jak rastrové kresby z raného období autorovy tvorby s tematikou zátiší nebo ženské figury, tak pozdější sololitové a vrstvené reliéfy, které si vynucují konkrétní podobu technického aparátu. K zajímavým motivům jeho prací patří precizně vykreslené zámotky, žhavicí tělesa či vnitřní světy různých přístrojů. Často umísťuje plovoucí součástky do prostoru vymezenému sítí, vytváří z jemné pavučinky vedle sebe kladených čar jakési imaginární přístroje nebo připodobňuje vlastnosti techniky například k rostlinným vláknům a buněčným útvarům. Z posledního období je zde cyklus Kancelářských zátiší a součástí výstavy jsou také cykly nedokončených skic, které poodhalují samotný proces autorovy tvorby.

Letadlo mě fascinuje

Výtvarník říká, že se nechává inspirovat vším, co tvoří naši civilizaci a nikdy rozpor mezi technikou a přírodou necítí. „Čím více je technika kvalitnější, tím více něčím organicky souvisí s přírodním děním. Když jsem začal dělat tyto obrazy, mnoho lidí se mi snažilo vsugerovat, že jsem technik. Auta mě nezajímají, jsou poměrně nudná, jejich tvary jsou pouze designérské, to znamená, že jsou estetickým výtvorem. Na rozdíl od letadla, jehož tvar má naprostou logiku funkce a všech rozporů, které musí splnit. Mne zajímá třeba motor jako krásná záležitost, fascinuje mě jeho vzhled, ale neumím ho opravit,“ říká Jiří Lindovský, který vede od roku 1992 ateliér Grafika I. na Akademii výtvarných umění v Praze.
Výstava, zahájená 1.11. slavnostní vernisáží, je ke zhlédnutí denně kromě pondělí do 9. prosince tohoto roku.