Výstava poukazuje zejména na práci rysích hlídek, což jsou speciálně vycvičení dobrovolníci, kteří každou zimu vyráží do terénu a snaží se v naší přírodě ohroženého rysa ostrovida chránit.

„Hlídky, organizované v odborné spolupráci se Správou chráněné krajinné oblasti Šumava, mají za úkol odstrašit pytláky, kteří vzácné šelmy systematicky střílejí,“ zdůraznil Ondřej Šanda z Hnutí Duha s tím, že ilegální lov je hlavní překážkou obnovení rysí populace.

Rysí hlídky, které se budou letos již čtvrtým rokem pohybovat v horské oblasti mezi Volary, Prachaticemi a Českým Krumlovem, zároveň získávají údaje o výskytu šelem.

„Ze čtrnácti rysů, které správa šumavského národního parku označila vysílačkou, bylo patrně už osm zastřeleno,“ upozornil na smutná fakta Šanda. Počet ilegálních odstřelů se u nás za posledních dvacet let odhaduje na více než pět set kusů.

Šíření rysů je důležité pro udržení únosné výše populací spárkaté zvěře. Přemnožení jeleni a srnci totiž spásáním malých stromků poškozují především listnaté či smíšené lesy a brání jejich přirozené obnově.

Výstavu o rysech a šumavských hlídkách mohou zájemci zhlédnout do konce října.