Jediný dosud žijící syn František Stráský za přispění své manželky a dcery Heleny uspořádal tuto výstavní expozici ke 120.výročí otcova narození a ke stejnému termínu vydal i biografickou knihu, jejíž autogramiádu spojil se slavnostní vernisáží.

V podstatě by se dalo říci, že na výstavě lze spatřit to, co se do knihy nevešlo.

Ladislav Stráský se zapsal do historie Trhových Svinů nejen tím, že se zde roku 1888 narodil a prožil tady většinu života, ale pomohl rodnému městečku i svými podnikatelskými aktivitami, svými schopnostmi a rozvahou i jako starosta v letech 1938 – 48.

Vyučil se mechanikem, sloužil u c.k. rakousko-uherského námořnictva, v jehož uniformě také prožil první světovou válku, mimo jiné sloužil na známé bitevní lodi Zrinyi. Po válce se vrátil do Trhových Svinů a stal se společníkem Rudolfa Zemene, provozujícího továrničku na knoflíky. Když se pak osamostatnil, rozšířil výrobu i o známé kovové hračky, vláčky apod. Kromě jiného svou uvážlivostí zabránil i velkému krveprolití na sklonku války v roce 1945. Rok 1948 byl pro něho jako pro mnohé jiné koncem nejen podnikání, ale i uplatnění ve veřejném životě.

„Při psaní knížky jsem vycházel výhradně z otcových pamětí, deníků a osobního archivu. Napsal jsem ji pro svá vnoučata, ale také, aby neupadlo v zapomnění svědectví dob minulých, jako splátku dluhu vůči památce mého otce, kterému poválečný vývoj nespravedlivě ublížil. Je to nejen historie jednoho života, ale i celého městečka a jeho okolí,“ řekl autor publikace František Stráský.

Kniha Životy Ladislava Stráského s řadou dobových fotografií je k dostání v trhovosvinenské knihovně, knihkupectví, infocentru a kulturním domě.
Výstava, která potrvá ještě do 3.srpna, pak nabízí dokumentaci, fotografie i prostorové exponáty ze všech časových úseků bohatého a naplněného života aktivního a osvíceného člověka, který spojil své osudy s tímto jihočeským městečkem.

Veřejnosti je přístupná vždy před každou pořádanou kulturní akcí a po domluvě v kanceláři KD v době od 7 do 15.30 h.